kretslopet-bladlogo-387-90

Bedre ressursutnyttelse del av regjeringens bioøkonomistrategi

Per SandbergFiskeriminister Per Sandberg presenterte Bioøkonomistrategien og la vekt på at vi må bli bedre til å utnytte ressursene og unngå sløsing.Regjeringens varslede bioøkonomistrategi ble presentert for allmennheten den nest siste dagen i november. Dette skjedde på flere steder i landet samtidig.

På Borregaard i Sarpsborg var det Landbruks og matminister Jon Georg Dale som la fram strategien, mens Fiskeriminister Per Sandberg la den fram i Norske Skogs lokaler på Skogn, godt hjulpet av Olje- og energiminister Tord Lien. Egentlig skulle selveste Statsminister Erna Solberg presentere strategien på Skogn i et kombiarrangement hvor også grunnsteinen til den nye biogassfabrikken til Biokraft ble avduket. Men Solberg var opptatt med å få Statsbudsjettet i mål og måtte melde avbud.

Strategien legger vekt på at bioøkonomien skal bidra til nasjonal verdiskapning og sysselsetting i tillegg til reduserte klimautslipp og bedre ressursutnyttelse. Den inneholder ikke konkrete virkemidler, men sier mye om hva regjeringen vil legge til rette for. Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder er noe av det det oppmuntres til. 

Forside bioøkonomistrategienRegjeringens bioøkonomistrategi er nå ferdig og har fått navnet «Kjente ressurser – uante muligheter».Dessuten skal det jobbes for å fremme markeder for fornybare biobaserte produkter, og for at de fornybare biologiske ressursene skal utnyttes effekitvt slik at vi unngår sløsing.
– Vi må bruke hele treet og hele fisken, sa Sandberg. Han understreket at restprodukter fra fiskeriene skal på land og utnyttes der, og var nokså nær å antyde et forbud mot å dumpe dette i havet. Sist men ikke minst legger strategien vekt på at det skal legges til rette for at produksjon og uttak av de fornybare biologiske ressursene må skje på bærekraftig måte.

Tord Lien fulgte opp med å si at om vi skal lykkes med både å håndtere klimautfordringene og skape lønnsomme arbeidsplasser i framtida, er en del av svaret å øke vår høsting av fornybare energiressurser.
– Vi er allerede gode på vannkraft, vi er i ferd med å bli gode på vind og så glemmer vi hvor stor innsats biologisk produksjon gjør i energisystemene våre. Vi er gode på å bruke avfall av alle sorter til fornybar energiproduksjon. Det at vi brenner avfall og bruker energien til oppvaring av hus og industri og næringsliv er en del av det. Det er bra å fortsette å brenne avfallet, men samtidig må vi se på flere måter å bruke restråstoff mer effektivt, sa Lien.

Les mer om bioøkonomistrategien i neste papirutgave av Kretsløpet.