kretslopet-bladlogo-387-90

– Stortingsmeldingen kommer på forsommeren

Jens Frølich HoltePolitisk rådgiver Jens Frølich Holte under prekestolen i Jacob kirke i Oslo, der Norsirk arrangerte sitt fagseminar. Her lettet han litt på sløret som har omgitt arbeidet med ny stortingsmelding.– Det er det viktigste politiske dokumentet vi arbeider med nå og det vil komme "på senvåren eller tidlig på forsommeren", sa politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet om stortingsmeldingen om avfall – eller sirkulærøkonomi – på Norsirks fagseminar 30. mars.

– Stortingsflertallet bestilte jo en melding om avfallspolitikk for et drøyt år siden. Vi har prøvd å gjøre tilnærmingen noe bredere og lager en melding om sirkulærøkonomi, sa Holte. Han sa videre at arbeidet var i rute og at politisk ledelse nå hadde fått et førsteutkast til gjennomlesning. Noen detaljert beskrivelse av innholdet leverte han naturligvis ikke, men nevnte noen temaer som vil bli behandlet i meldingen. Blant disse er en ny strategi for plast, gjennomgang av panteordningene, nye virkemidler for gjenbruk og økt levetid på produkter, mål og virkemidler for redusert matsvinn samt en mer målrettet offentlig innkjøpspolitikk.

Holte nevnte også at Høyre nylig har vedtatt et partiprogram med uvanlig spesifikke formuleringer om avfall, blant annet vil partiet "bygge ut ordninger for utsortering av alt matavfall". Holte mente også avfallshåndteringen nå hadde større politisk fokus enn på lenge, selv om årsakene til dette ikke er så hyggelige. – Det var selvfølgelig trist at den hvalen døde, men også veldig bra. Det har virkelig åpnet øynene på mange. Oslo-anbudet har også skapt masse oppmerksomhet og tydeliggjort hvor viktig avfallshåndteringen faktisk er, sa Jens Frølich Holte.