kretslopet-bladlogo-387-90

Vedlegg om avfallsforebygging på høring

Vegg med kopperBedre tilrettelegging av ombruksløsninger er en del av strategien for avfallsreduksjon. Bildet er fra Innherred Renovasjons ombruksbutikk ved gjenvinningsstasjonen i Levanger.Klima- og miljødepartementet publiserte i august 2013 en norsk avfallsstrategi. Men for å fylle kravene til en nasjonal avfallsplan i EUs rammedirektiv om avfall er det nødvendig å supplere strategien. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet forslag til vedlegg om avfallsforebygging som er lagt ut på høring med frist 30.juni.

Vedlegget beskriver pågående og nye forebyggingstiltak. Videre skal nytten av en rekke konkrete eksempler på tiltak vurderes. Myndighetene skal fastsette hensiktsmessige kvalitative og kvantitative referansenivåer ("benchmarks") for å vurdere og måle effekten av innførte forebyggingstiltak.

Rammedirektivet om avfall krever at landene skal påse at relevante berørte parter og myndigheter og offentligheten har mulighet til å delta i utarbeidingen av nasjonal avfallsplan og program for avfallsforebygging. For å oppfylle dette kravet har Miljødirektoratet på vegne av Klima- og miljødepartementet lagt utkastet til vedlegget om avfallsforebygging ut på høring, med høringsfrist 30. juni.

Høringene gjennomføres elektronisk, både skjema, selve avfallsstrategien og utkastet til vedlegg finner du i her: Forslag til program for avfallsforebygging.
Her kan du også finne en engelsk utgave og en uoffisiell norsk oversettelse av rammedirektivet om avfall.