kretslopet-bladlogo-387-90

– Vi anbefaler ikke å endre regelverket

Ellen Hambro– Det blir spennende å se hva som kommer i stortingsmeldingen, den blir antagelig lagt fram i neste uke, sa miljødirektør Ellen Hambro på avfallskonferansen i Kristiansand.Det var miljødirektør Ellen Hambro som representerte myndighetene på åpningssesjonen på årets avfallskonferanse. Hun kunne selvsagt ikke si noe om hva stortingsmeldingen «som trolig kommer i neste uke» vil inneholde, men nøyde seg med å fortelle hva direktoratet har anbefalt.

– Begrepet sirkulær økonomi blir enten møtt med euforisk begeistring eller et skuldertrekk, fra de som mener dette er keiserens ny klær. Vår tilnærming ligger vel et sted i mellom, sirkulærpakka kom i kjølvannet av finanskrisen og et sterkt motiv var nok å skape nye arbeidsplasser i EU. Men vi må uansett forholde oss til de gjenvinningsmålene EU lander på og vi har anbefalt skjerpede krav til kilde- eller sentralsortering, sa Hambro.
Hun gikk også inn på et par av de avfallsrelaterte spørsmålene som det er litt debatt om i landet: – Rundt ¼ av husholdningsavfallet behandles etter enerettstildelinger, noe jeg vet flere i salen her er sterkt imot. Men vårt syn er at dette instrumentet – som er vel innarbeidet i EU – har sikret behandlingskapasitet i Norge og bør videreføres, sa hun.
Hambro tok også opp den relativt omfattende eksporten av avfall. – Vi anbefaler ikke at nærhetsprinsippet skal begrense avfallstransporten. Restriksjoner på eksporten må i tilfelle være miljømessig begrunnet, og det er ikke grunnlag for det, siden de svenske anleggene har så høy energiutnyttelse at det kompenserer for transporten, sa hun.
Men Hambro gikk også inn på områder der det faktisk skjer noe: – Neste uke undertegnes en bransjeavtale om redusert matsvinn som forplikter aktørene til å halvere dette innen 2030. Og etter at gåsenebbhvalen med 30 plastposer i magen ble avlivet har politikerne hatt sterkt fokus på marin forsøpling. Her er det bevilget mye penger til opprydning og det arbeides nå med en returordning for fiskeri- og oppdrettsutstyr, sa Hambro.

Miljødirektøren startet for øvrig litt personlig med å mimre fra sin første avfallskonferanse i 1996, også i Kristiansand. – Da var jeg nybakt avdelingsleder i Miljøverndepartementet og veldig nervøs før foredraget. Men etter middagen var det dans og jeg danset temmelig lenge med en fyr som jeg møtte igjen senere og nå har vært samboer med i 15 år. Et flott eksempel på gjenbruk, men kanskje ikke på sirkulær økonomi, jeg har ikke tenkt å sende ham videre, sa Ellen Hambro.