kretslopet-bladlogo-387-90

Økt pant ut på høring

PantbartDet er nå overveiende sannsynlig at man fra nyttår vil tape mer på å kaste disse enhetene i restavfallet – eller i naturen.Miljødirektoratet sender nå forslaget om å øke panten for flasker og bokser ut på høring. Det foreslåes å øke fra 1 til 2 kroner for enheter på en halv liter og mindre, og fra 2,50 til 3 kroner for større enheter. Høringsfristen er 26. september.

 Det er mer enn tre år siden Miljødirektoratet foreslo en ganske omfattende endring av avgiftssystemet knyttet til drikkevareemballasje. Blant annet ble det foreslått at energiutnyttelse ikke skulle telle med som gjenvinning når den såkalte miljøavgiften skulle beregnes, noe som ville gitt et solid avgiftshopp for drikkevareemballasje av papp.

Men Klima- og miljødepartementet har ikke gått inn på dette, av Miljødirektoratets opprinnelige forslag er det bare økning av satsene for panteemballasje de nå har fått beskjed om å sende på høring. Og det kan være på tide, satsen for de minste enhetene har ikke vært justert siden 1986, mens de største enhetene fikk dagens pant på kr 2,50 i 1993. En krone i 1986 tilsvarer ifølge SSBs konsumpriskalkulator kr 2,22 idag og 2,50 i 1993 tilsvarer kr 4,07 i dag. Med andre ord vil panteflaskene og -boksene ha mindre verdi også etter justeringen enn de hadde da dagens satser ble innført.

Og plukkanalyser hos ROAF viste i 2015 at pantbare flasker og bokser for 3,2 millioner kroner fant veien inn i anlegget deres i løpet av året, noe som tilsvarer rundt 100 millioner kroner på landsbasis. Til sammenligning opererer Miljødirektoratet med at rundt 1,1 milliarder enheter fant veien til panteautomatene i 2016.

I tillegg til økte satser foreslår Miljødirektorastet også at emballasjen skal merkes tydelig med pantesats, noe som skal gjøre det lettere for forbrukerne å skille mellom flasker og bokser med og uten pant. – Dette vil bidra til økt innsamling og dermed positive miljøeffekter gjennom redusert forsøpling og økt ombruk, sier miljødirektør Ellen Hambro.