kretslopet-bladlogo-387-90

Innfører vrakpant på nye kjøretøygrupper

Pål Spillum–Vi håper og tror at tilskuddet på 1000 kroner per innlevert fritidsbåt er så lavt at det ikke stimulerer til misbruk, men samtidig at det er så høyt at det virker som en gulrot for at båtene faktisk blir levert inn, sa seksjonsleder i Miljødirektoratet, Pål Spillum.Det har vært mye fram og tilbake om pant på fritidsbåter som leveres inn til godkjent avfallshåndtering. Nå har myndighetene konkludert med at det blir en utbetaling på 1000 kroner per båt. I tillegg innføres det «vrakpant» på mopeder, motorsykler, bobiler, campingvogner og tyngre kjøretøy.

– Vi innfører nå tre ulike ordninger. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak før jul i fjor, da det etter et budsjettforlik mellom regjeringspartiene og støttepartiene ble bevilget 300 millioner kroner til en ordning for blant annet å sikre at kasserte fritidsbåter blir levert inn til miljøsanering, forklarte seksjonsleder i Miljødirektoratet, Pål Spillum, på Farlig Avfallskonferansen denne uken.
De tre ulike ordningene skal omfatte fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) eller 3 tonn, definerte kjøretøygrupper som i dag ikke kommer inn under ordningen med vrakpant og fossildrevne varebiler som byttes ut med utslippsfrie.
Spillum understreket at det egentlig ikke er riktig å bruke begrepet «pant» om disse ordningene, siden de er et resultat av en bevilgning over statsbudsjettet og ikke av tidligere innbetalt vrakpantavgift, på samme måte som det gjøres ved førstegangsregistrering av person- og varebiler.
At ordningen er bevilget over statsbudsjettet og ikke forankret i lovverk, gjør at den kan leve utrygt, men Spillum forsikret at han ikke har fått signaler om at den blir kortvarig.

Båtordning i kraft fra 1. oktober
For fritidsbåter er tilskuddssatsen satt til 1000 kroner per båt i utbetaling til båteier. Til de som skal ta imot og behandle båtene, betaler myndighetene 6 kroner per kilo båt for de minste båtene og 11 kroner per kilo for båter over 15 fot og for båter som har innenbordsmotor. De siste er mer komplekse å behandle, og de mottakene som skal håndtere disse båtene må ha spesiell tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Denne ordningen er vedtatt og trer i kraft for kommunale mottak 1. oktober. – De private mottakene kan i prinsippet starte med en gang, sa Spillum. Informasjon om ordningen finnes på Miljødirektoratets nettside.

BobilOm eieren av denne gamle bobilen ikke får inn noen gode bud i løpet av høsten, vil muligens Miljødirektoratets tilbud om en utbetaling ved levering til godkjent avfallshåndtering oppleves som et godt alternativ.Kjøretøyordningene på plass så fort som mulig
Satsene for tilskudd til kjøretøyeiere som leverer mopeder, motorsykler, bobiler, campingvogner eller tyngre kjøretøyer til vraking hos godkjent behandler er foreløpig ikke klare. Men Spillum forteller at programmering av systemene som skal håndtere alle de nye ordningene er i full gang, og for disse kjøretøyene vil den sannsynligvis være oppe og gå i løpet av høsten. Så snart det er klart vil både satser og rutiner bli presentert hos Miljødirektoratet.
Den tredje ordningen som skal innføres, er en støtte til de som leverer sin gamle fossildrevne varebil til vraking, og kjøper seg en ny og helt utslippsfri bil. De vil få et tilskudd på 13 000 kroner i tillegg til den ordinære vrakpanten som disse bilene allerede er omfattet av. Spillum understreket at det kun vil være de som kjøper el-bil, eller eventuelt hydrogenbil, som får denne støtten. Hybridbiler og biogassdrevne biler er ikke omfattet.
For denne ordningen kreves det litt mer arbeid i planlegging og utvikling av datasystemer og rutiner, så Spillum kunne ikke love at dette vil gjelde før neste vår, men han håpet å få det også på plass før jul.