kretslopet-bladlogo-387-90

150 millioner kroner til bistand mot marin forsøpling

Plast i havetPlast i havet Plastforurensningen av havet har fått stor politisk oppmerksomhet det siste året og det nedfeller seg nå i et nytt bistandsprogram. Det er åpenbart nok å ta tak i.Statsbudsjettet for 2018 inneholdt ikke mye nytt for avfallsbransjen, men på Utenriksdepartementets budsjett er det bevilget 150 millioner kroner til et bistandsprogram mot marin forsøpling.

Bistandsbudsjettet er totalt på 35,1 milliarder kroner, en økning på 1,3 milliarder fra årets budsjett og utgjør rundt 1 prosent av forventet BNP. Og her er det altså funnet plass til en ny satsing imot marin forsøpling.
– Norge skal ta internasjonalt lederskap i havspørsmål. En av vår tids store miljøutfordringer er marin forsøpling og mikroplast i havet. Derfor lanserer regjeringen en felles dugnad for bekjempelse av havforsøpling, og et eget program for marin forsøpling, sier vår nå avtroppende utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.
– Det nye bistandsprogrammet mot marin forsøpling skal være effektivt og miljøvennlig. Det vil først innrettes mot den delen av verden hvor problemet er størst, nemlig i det sørøstlige Asia. Vi vil også se på hvordan programmet kan støtte land og regioner i andre deler av verden hvor problemet er økende, som i Afrika, sier Brende. Bistandsprogrammet skal blant annet bidra til avfallsforebygging og bedre avfallshåndtering i områdene der forsøplingen er størst. Å støtte opprydding i strandsonen og kystnære strøk, kan også gi stor effekt, heter det i pressemeldingen som altså ble sendt ut i forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet 2018.
I WWF, Verdens Naturfond, er det stor tilfredshet med denne satsingen. – Det var WWF som lanserte ideen om et bistandsprogram mot forsøpling for et knapt år siden og vi er veldig glade for å ha fått gjennomslag for programmet! Det er positivt at regjeringen styrker bistanden på miljøfeltet, men vi mangler fortsatt det lederskapet fra Norge som må til for en global dugnad for livet i havet, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.
– Plastmonsteret i havet er skremmende og ødeleggende for alt liv som finnes der – inkludert oss mennesker, som jo er avhengige av havet på så mange vis. Det er derfor godt å se at Erna Solberg nå vil etablere et globalt bistandsprogram. Arbeid med avfallshåndtering i utviklingsland må stå sentralt i det nye programmet for å stoppe kildene til marin forsøpling, og bør gå sammen med en global nullvisjon for marin forsøpling og produsentansvarsordninger i alle relevante sektorer, sier Lomelde.