kretslopet-bladlogo-387-90

EUs plaststrategi er lagt fram

BerlaymontbygningenEuropakommisjonen presenterte 16. januar en strategi for smartere bruk av plast, noe som vil kunne redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast.I midten av januar la EU-kommisjonen fram en «minipakke» for sirkulær økonomi som blant annet inneholder en strategi for smartere bruk av plast.


Plaststrategien er en del av oppfølgingen av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015, og sammen med denne ble det også lagt fram et forslag til revidert skipsavfallsdirektiv som skal sikre økt innlevering av avfall fra skip og redusert marin forsøpling. Dette forslaget, som allerede var ferdig, er et av 39 tiltak som listes opp i strategien og som Kommisjonen skal jobbe med.


I følge en rapport som miljøråd Hege Rooth Olbergsveen i den norske EU-delegasjonen har skrevet om strategien, består den av to pilarer som skal sikre at utviklingen går i riktig retning i Europa:

Pilar I. «En smart, innovativ og bærekraftig plastindustri, der design og produksjon fullt ut ivaretar behov for ombruk, reparasjon og materialgjenvinning, som sikrer vekst og arbeidsplasser i Europa og bidrar til å redusere EUs klimagassutslipp og avhengighet av import av fossile energikilder.»
Pilar II. «Innbyggere, myndigheter og industri i Europa støtter mer bærekraftige og tryggere forbruks- og produksjonsmønstre for plast. Dette gir grunnlag for sosial innovasjon og entreprenørskap, og skaper nye muligheter for alle europeere.»

PiknikresterI løpet av året vil det komme forslag til regulering av engangsflasker og andre engangsprodukter i plast.For å komme dit, skal altså Kommisjonen jobbe med sine 39 tiltak, som i mange tilfeller vil resultere i nytt regelverk. Men i tillegg inneholder strategien anbefalinger om tiltak for nasjonale og regionale myndigheter. Alle tiltakene er listet opp i to vedlegg til strategien.


I tillegg oppfordres industrien og offentlige myndigheter på ulike nivå til å sende inn forslag til forpliktelser som de selv kan ta og som skal bidra til å nå visjonene i plaststrategien, særlig om økt bruk av materialgjenvunnet råvare i produkter. Slikte forpliktelser kan sendes på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 30. juni 2018. Detaljer om dette finnes i et tredje vedlegg til strategien.


Olbergsveens rapport med lenker til strategien og vedleggene finnes her.

Les mer i årets første nummer av Kretsløpet.