kretslopet-bladlogo-387-90

Ingen nye aktører godkjent som returselskap for emballasje

PlastemballasjeDet er så langt bare de etablerte aktørene som har fått godkjenning som returselskaper for emballasje. Plastemballasje skal fortsatt samles inn av Plastretur, som altså er et av eierselskapene og en del av Grønt Punkt Norge.Miljødirektoratet godkjente 1. februar fem returselskap som skal samle inn emballasjeavfall i Norge. Det er de samme selskapene som har holdt på med dette siden starten, det nyetablerte Emballasjegjenvinning er foreløpig ikke godkjent.


Den nye emballasjeforskriften som trådte i kraft 1. september i fjor krever at returselskapene må ha godkjenning fra Miljødirektoratet. Og de som foreløpig har fått dette er:

• Plastemballasje: Plastretur AS
• Emballasje i ekspandert polystyren (EPS): Plastretur AS
• Emballasje i papp og brunt papir: Norsk Resy AS
• Metallemballasje: Norsk Metallgjenvinning AS
• Glassemballasje: Sirkel Glass AS
• Emballasjekartong: Norsk Returkartong AS

Dette er de samme selskapene som har samlet inn emballasje siden de frivillige avtalene om produsentansvar ble innført midt på 90-tallet. Et sentralt krav for å kunne bli godkjent er at returselskapet må sørge for at det løpende samles inn emballasjeavfall fra næringslivet og husholdninger i hele landet. – Kravene skal sikre at ingen samler inn avfall kun der det er billig, men har et solid system som også ivaretar innsamling på mindre attraktive steder, understreker Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.


Emballasjeretur, som er returselskapet Norsirks datterselskap for innsamling av emballasje, ble ikke godkjent i denne runden. Selskapet har søkt om godkjenning som returselskap for alle emballasjefraksjonene, men ble ikke godkjent for noen. I avslagsbrevet konstaterer Miljødirektoratet at Emballasjegjenvinning ikke har avtaler om innsamling og håndtering av emballasjeavfall fra husholdninger med noen kommuner eller interkommunale avfallsselskap, men baserer seg på direktekjøp av volumer som tilsvarer deres beskjedne andeler. Direktoratet oppsummerer slik: "Miljødirektoratet vurderer at den foreslåtte innsamlingsløsningen sett under ett er lite robust og lite forutsigbar. Emballasjegjenvinning har etter vår vurdering ikke sannsynliggjort at selskapet vil drive en løpende og landsdekkende innsamling av emballasje som ender opp som husholdningsavfall …."


– Vi er overrasket over direktoratets foreløpige avgjørelse. Deres ankepunkt er at vi ikke sannsynliggjør en landsdekkende innsamling av husholdningsemballasjeavfall fra kommuner. Men vi har en åpen og god dialog med direktoratet om hva som må til for å endre vedtaket, sier administrerende direktør Stig Ervik, på Norsirks nettsider.

Det framgår for øvrig i meldingen fra Miljødirektoratet at ingen har søkt om å bli godkjent som returselskap for treemballasje. EU-målet for materialgjenvinning av slik emballasje er 25% innen 2025 og 30% innen 2030. – Men direktoratet er kjent med at bransjen jobber med å etablere en ordning også her, heter det.