kretslopet-bladlogo-387-90

Kjente fjes i Handelens Miljøfond

Kickoff HMFStyreleder Peter Sundt (t.v) og daglig leder Eirik Oland presenterte nylig Handelens Miljøfond på et frokostseminar i Næringslivets hus.Handelens Miljøfond er for lengst etablert, med COOP, Norgesgruppen og Rema 1000 blant stifterne. Men det er kjente fjes fra avfallsbransjen i sentrale posisjoner. Daglig leder er Eirik Oland fra Grønt Punkt, mens plastveteranen Peter Sundt er styreleder. 


I oktober i fjor ble regjeringen og næringslivet enige om at det ikke blir forbud eller noen statlig avgift på plastbæreposer. I stedet skal det kreves inn 50 øre pr pose til Handelens Miljøfond, og pengene skal blant annet brukes til opprydding og relevant forsknings- og utviklingsarbeid. Om man legger det samlede poseforbruket i 2016 til grunn vil fondets inntekter bli rundt 450 millioner kroner årlig. Eirik Oland tror ikke det blir så mye. – Poenget med ordningen, også nedfelt i våre vedtekter, er å begrense bruken av plastposer og vi tror på nedgang. Inntekter på 300-350 millioner er mer realistisk, sier han.


Dette er like fullt mye penger og på et frokostseminar nylig presenterte Oland anbefalinger fra en ekspertkomite, oppnevnt av Handelens Miljøfond, som foreslår er at penger i første omgang kan brukes på å:


– Etablere operative og kvalifiserte ryddeteam.
– Identifisere og rydde de viktigste rekvikene i aktuelle fylker.
– Identifisere og rense aktuelle og store vassdrag eller elvemunninger.
– Etablere plastinnsamling der folk ferdes.
– Handlingsutløsende flerårig plastkampanje.
– Internasjonalt prosjekt hvor man går inn i et fond sammen med andre.


Oland sier det foreløpig ikke er avgjort når innkrevingen til fondet vil starte, dette avgjøres av foreningens styre. Oland sier Handelens Miljøfond ikke er å anse som en produsentansvarsordning, da plikten til å innbetale ligger på butikkleddet, ikke på produsent.


Etableringen av fondet er et viktig bidrag til å oppfylle kravene i et direktiv fra EU, løsningen må derfor også nedfelles i norsk lovverk. Når dette er på plass vil det altså bli ulovlig å dele ut plastbæreposer gratis, uansett om man er medlem av Handelens Miljøfond eller ikke.