kretslopet-bladlogo-387-90

Handelens Miljøfond sjøsettes i løpet av sommeren

Peter Sundt smilerPeter Sundt er glad for at det nå er avklart at Handelens Miljøfond starter i løpet av sommeren.I løpet av sommeren begynner Handelens Miljøfond å samle inn 50 øre pr plastbærepose fra butikkene. Dermed ble svangerskapet for ordningen omtrent like langt som en vanlig graviditet. 


For regjeringen og næringslivet ble i oktober i fjor enige om at det i stedet for forbud eller statlig avgift på plastposer skulle kreves inn 50 øre pr pose til Handelens Miljøfond. Da håpet man at ordningen skulle være operativ fra 1. mars, men Peter Sundt, styreleder i fondet, har måttet konstatere at mye måtte på plass før ordningen kunne iverksettes. Men etter et styremøte 25. mai kan han fortelle at det nå er besluttet å starte "i løpet av sommeren". Sundt forteller at det har vært mange avklaringer i forhold til myndighetene, den siste med Konkurransetilsynet, som ikke skal ha hatt noen innvendinger mot ordningen. – Det er viktig å presisere at vi ikke legger oss bort i hvor mye varehandelen vil ta seg betalt for posene. Vi skal ha 50 øre pr pose og plastposer er en momsbelagt vare. Men hvor mye for eksempel Rema eller Kiwi vil ta betalt for plastposene er ikke vår sak, sier han.


Han forteller videre at det nå jobbes med å få plass en fast organisasjon i fondet, eller foreningen som Sundt sier, det er nemlig den organisasjonsformen som er valgt for å løse denne oppgaven. Om det samlede poseforbruket i 2016 legges til grunn ville de årlige inntektene bli cirka 400 millioner kroner, men Sundt tror ikke det blir så mye. – Noe av hensikten er jo å redusere bruken av plastposer. Og vi ser allerede at en mer bevisst holdning til bruk av plast, kundebetaling og alternativer til plastposer har bidratt til å redusere forbruket, sier han.


Det er styret i foreningen Handelens Miljøfond som til slutt vil avgjøre hvordan midlene skal brukes. – Men vi har engasjert en ekspertkomite som har gitt råd og anbefalinger om hva vi bør starte med, avslutter Peter Sundt. Blant disse forslagene er ulike tiltak for å effektivisere arbeidet mot marin forsøpling, bedre plastinnsamling der folk ferdes, en flerårig plastkampanje og et internasjonalt prosjekt hvor man går inn i et fond sammen med andre.