kretslopet-bladlogo-387-90

EU til kamp mot engangsplast

engangsbestikkBlant EU-kommisjonens forslag er forbud imot engangsbestikk og en kraftig reduksjon i bruken av engangskopper.EU-kommisjonen la 28. mai fram utkast til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast. Blant forslagene er forbud mot engangsplast for produkter der det finnes alternativer laget av andre materialer.

Hensikten med direktivet er å redusere negative miljøeffekter fra engangsplast, som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender. Forslaget skal sikre positive effekter for helse og miljø, at forbrukerne får tilgang til mer bærekraftige produkter og til å fremme en sirkulær økonomi, heter det.
Det foreslås at medlemslandene skal:
– oppnå en signifikant reduksjon i bruk av engangs matbeholdere og kopper i plast
– forby salg av engangsplast der det finnes alternativer til plast i produktene, dvs. for ørepinner, bestikk, fat, sugerør, rørepinner og ballongpinner
– gi produsentene økt ansvar for sine produkter, også når de havner i miljøet, gjennom innføring av utvidet produsentansvar


Direktivet skal også redusere mengden fiskeriutstyr i plast som ender som marin forsøpling, gjennom at landene skal innføre utvidet produsentansvar.

Forslaget skal nå diskuteres i Rådet og Parlamentet.


Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen i Norges EU-delegasjon har oppsummert forslaget i en rapport. Hun skriver blant annet: 

Kommisjonen foreslår at medlemslandene skal oppnå en signifikant reduksjon i bruk av engangs¬plast som ofte havner i miljøet. Det er foreslått at dette kravet skal gjelde engangsbeholdere til mat («take-away») og kopper i plast. Landene kan selv velge hvilke virkemidler som er mest effektive for å oppnå dette, f.eks. nasjonale reduksjonsmål, tiltak som sikrer forbrukerne tilgang til alternativer som kan brukes flere ganger og virkemidler som sikrer at engangsplast ikke gis ut gratis. Det presiseres at tiltakene ikke skal gå utover hensynet til mattrygghet.


For produkter der det finnes gode, tilgjengelige alternativer til bruk av plast, foreslår Kommisjonen at medlemslandene skal forby at produktene settes på markedet så lenge de er produsert av plast, men ikke produktene i seg selv. De foreslår krav om nasjonale forbud mot følgende engangsplast; ørepinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner for drikke og ballongpinner.


For å sikre insentiver for utvikling av mer bærekraftige produkter, økt materialgjenvinning, redusert forsøpling og finansiering av avfallshåndtering, foreslår Kommisjonen at medlemslandene skal innføre utvidede produsentansvarsordninger. De foreslår at dette kravet skal gjelde engangs matbeholdere («take-away»), drikkevareemballasje, emballasje til chips og søtsaker, kopper inkl. lokk, tobakksprodukter (eks. sigaretter), våtservietter, ballonger og lette bæreposer i plast, og fiskeriutstyr som inneholder plast. Produsent/importør av disse produktene skal dekke kostnadene for håndtering av avfallet, inkludert for opprydning av forsøpling. For fiskeriutstyr skal produsent/importør dekke kostnader for håndtering av utstyr som er levert til havner eller andre mottakssteder, noe som skal øke insentivene for innlevering. For begge disse områdene skal kostnader for holdningsskapende arbeid også dekkes.


For å sikre økt innsamling, tilgang til sekundære råvarer med høy kvalitet og redusert forsøpling foreslår Kommisjonen at medlemslandene skal sikre at 90 % av engangs plastflasker samles inn ved separat innsamling innen 2025. For å oppnå dette kan medlemslandene f.eks. innføre panteordninger eller innsamlingsmål for relevante produsentansvarsordninger.


Forslaget vil nå behandles i Rådet og Europaparlamentet. Det er håp om at endelig regelverk vil vedtas i løpet av det kommende året, dvs. før den nåværende kommisjonens mandatperiode går ut i oktober 2019.

 

Les rapporten fra Hege Rooth Olbergsveen her.