kretslopet-bladlogo-387-90

Handelens Miljøfond starter opp 15. august

Eirik OlandEirik Oland er daglig leder for Handelens Miljøfond, som starter innkreving av penger fra 15. august. Det innebærer også at han trer ut av vervet som styreleder for Kretsløpet.Fra 15. august er Handelens Miljøfond i gang, og medlemmene vil fra da bidra med 50 øre per plastbærepose til fondet. Til sammen kan dette utgjøre mellom 300 og 400 millioner kroner årlig, som skal brukes til å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og støtte tiltak som reduserer bruk av plastbæreposer.


– Dette er en god nyhet for miljøet. Medlemmene i fondet er butikker som selger plastbæreposer, og nå tar disse miljøansvar, sier Eirik Oland, daglig leder i Handelens Miljøfond.


Handelens Miljøfond har allerede medlemmer som står for ca. 80 prosent av plastposesalget i Norge. – Vi har med de tre store aktørene innen dagligvare, COOP, NorgesGruppen og Rema 1000, og dessuten aktører som Vinmonopolet, Kolonial.no, Varner, Hennes & Mauritz og One Bag Habit. Vi regner med at mange flere blir med på laget i løpet av sommeren, sier Oland i en pressemelding fra fondet.


EUs «plastposedirektiv» krever at landene enten har et reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge har valgt det siste. Handelen og Klima- og miljødepartementet har kommet frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for å redusere de negative konsekvensene av bruk av plastbæreposer. Næringslivet, blant andre Virke, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum, har etablert Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn brukes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.


– Det er et viktig signal når Klima- og miljødepartementet er villige til å la næringslivet selv etablere konstruktive løsninger som sikrer at midlene som samles inn går til miljøtiltak. Dette kombinert med lave administrative kostnader både for det offentlige og næringslivet gjør dette til en vinn-vinn situasjon, der miljøet er den store vinneren, sier Oland.

Midlene som hentes inn til Handelens Miljøfond vil altså gå til å støtte tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket, støtte tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt, men også internasjonalt, og støtte tiltak som styrker arbeidet med økt ressursutnyttelse av plast, for eksempel plastgjenvinning. Uavhengige eksperter har gitt Handelens Miljøfond råd om hvordan midlene bør anvendes, slik at de kommer best mulig til nytte for miljøet, heter det i meldingen. Det vil bli utlyst midler i løpet av høsten 2018,