kretslopet-bladlogo-387-90

Utreder forbud mot engangsplast

Ola ElvestuenKlima- og miljøminister Ola Elvestuen vil at Norge skal ligge i front i kampen mot plastforsøpling og vil i denne saken ikke vente og se hva EU kommer opp med.Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil ikke vente på EU i kampen mot plastforsøpling. Han ber nå Miljødirektoratet utrede tiltak for å redusere bruken og miljøkonsekvensene av engangsartikler i plast. 

EU-kommisjonen la 28. mai fram utkast til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast. Blant forslagene var forbud mot engangsplast for produkter der det finnes alternativer laget av andre materialer. Mer om dette her  Direktivforslaget skal diskuteres i EUs råd og parlament før det eventuelt vedtas, men Elvestuen vil altså ikke vente på utfallet av det. For 30. juli sendte Klima- og miljødepartementet et oppdragsbrev til Miljødirektoratet, der det bes om at ulike virkemidler for å redusere miljøkonsekvenser av engangsartikler av plast utredes.

– Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. EU-kommisjonen har foreslått en rekke tiltak mot engangsplast, som også er relevante for Norge. Ved å utrede tiltak her hjemme sørger vi for å ligge i forkant av EU-regelverket og vi kan bidra med verdifulle innspill og erfaringer i det videre arbeidet internasjonalt, sier Elvestuen.


engangsbestikkEU-kommisjonen fokuserte i sitt forslag på engangsbestikk og kopper, men Klima- og miljødepartementet vil ha vurdert tiltak mot flere produktgrupper.
Det framgår av oppdragsbrevet at man ikke bare vil ha vurdert produktgruppen som EU-kommisjonen nevner spesielt (bl.a engangsbestikk, kopper og matbeholdere for takeaway), men også for eksempel sprengledninger og patronhylser. Det vises også til at Miljødirektoratet allerede har et oppdrag om å utrede produsentansvarsordninger for fiskeri og oppdrett.

Miljødirektoratet har fått frist for oppdraget til 30. april neste år, men departementet ønsker seg allerede i løpet av året en "overordnet vurdering" av hvilke produktkategorier og virkemidler som er aktuelle.