kretslopet-bladlogo-387-90

EU-parlamentet har klare ambisjoner om å redusere bruken av engangsplast

engangsbestikk kopiProdusentene av engangsbestikk går harde tider i møte – om det nye direktivet blir slik EU-parlamentet ønsker.Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen rapporterer fra Brüssel at Europaparlamentet har vedtatt ambisiøse mål for reduksjon av engangsplast. Parlamentet vil blant annet redusere bruken av kopper og matbeholdere med 25 % innen 2025, og forby produkter der det finnes gode alternativer produsert i andre materialer, f.eks. sugerør.


EU-kommisjonen la 28. mai fram utkast til direktiv som skal redusere negative effekter fra engangsplast. Les mer om dette her. Nå har EU-parlamentet vedtatt sin posisjon til dette forslaget, og det viser at parlamentet støtter og til og med skjerper kommisjonens ambisiøse forslag.

For produkter der det finnes gode alternativer i markedet ønsker parlamentet nasjonale forbud allerede fra 2021. De støtter Kommisjonens forslag om at dette skal omfatte ørepinner, bestikk, fat, sugerør og rørepinner, men ønsker at det også skal gjelde produkter i såkalt oxo-nedbrytbar plast og beholdere til mat og drikke laget av EPS, som ofte brukes til take-away.

Hege Rooth OlbergsveenMiljøråd Hege Rooth Olbergsveen understreker at det foreløpig ikke er vedtatt noe EU-direktiv om engangsplast, men at både Kommisjonen og Parlamentet har presentert ambisiøse forslag og forhandlingsposisjoner. Foto: EU-kommisjonen.Parlamentet tydeliggjør også at direktivet skal dekke plast fra både fiskeri- og oppdrettsnæringen. De støtter her innføringen av utvidet produsentansvar, men ønsker i tillegg et krav om at landene her skal sikre minimum 50 % innsamling og 15 % gjenvinning innen 2025.

Rooth Olbergsveen skriver også at det er ventet at medlemslandenes forhandlingsposisjon vedtas i nær framtid, og at de såkalte trilogforhandlingene mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen, vil starte i løpet av november. Les hele hennes rapport her