kretslopet-bladlogo-387-90

EU har vedtatt forbudet mot ulike typer engangsplast

EngangsplastDisse produktene blir etter alt å dømme forbudt i hele EU fra 2021.Etter et tolv timer langt forhandlingsmøte mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet ble det 19. desember oppnådd enighet om å forby flere engangsprodukter av plast. Blant disse er plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, sugerør og bomullspinner av plast.


EU-kommisjonen har dermed fått gjennomslag for mange av forslagene som ble lagt fram i mai. Den fremforhandlede avtalen skal nå formelt godkjennes, deretter vil forbudet tre i kraft etter to år. Både EU-kommisjonen og det østerrikske formannskapet i EU er svært tilfreds med resultatet av forhandlingene. – Når vi har en situasjon der du bærer fisken hjem i en plastpose det ene året, og så bærer plastposen hjem i fisken det neste, så er det klart at vi må jobbe hardt og jobbe raskt, sier EUs miljøkommissær Karmenu Vella, ifølge NTB.

Lan Marie Berg Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg er strålende fornøyd med EU-vedtaket og sier at Oslo kommune vil kutte ut bruken av disse engangsproduktene allerede neste år.Også miljøpolitikere i Norge er godt fornøyd med vedtaket, og vil at dette skal bli norsk politikk så fort som mulig. – Regjeringen og Elvestuen bør ikke vente på byråkratene i Brussel, og Norge bør gå lengre. Miljøministeren bør forby all unødvendig engangsplast i f.eks. q-tips, småposer, sugerør og engangskopper, slik de allerede har gjort Frankrike. I Oslo kommune gjør vi dette allerede fra neste år, sier Lan Marie Berg, miljøbyråd i Oslo.

– Det er kjempebra at EU vedtar forbud mot engangsplast i en rekke produkt. Nå må regjeringen sørge for at Norge også kaster ut engangsplasten og innfører forbud i en rekke produkter. – SV kommer til å reise forslag om dette over jul i Stortinget, sier Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsmann i SV.

Og alt tyder på at de grønne politikerne vil få sine ønsker oppfylt. Allerede i juli fikk nemlig Miljødirektoratet et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å utrede hvilke virkemidler som vil være mest effektive for å redusere bruken av engangsartikler som særlig bidrar til forsøpling. Det ble spesielt bedt om forslag til produktgrupper som det kan være aktuelt å forby. – Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. Ved å utrede tiltak her hjemme sørger vi for å ligge i forkant av EU-regelverket og vi kan bidra med verdifulle innspill og erfaringer i det videre arbeidet internasjonalt, sa Ola Elvestuen da. Miljødirektoratet fikk frist fram til 30. april 2019 med dette oppdraget.