kretslopet-bladlogo-387-90

EUs plaststrategi er lagt fram

I midten av januar la EU-kommisjonen fram en «minipakke» for sirkulær økonomi som blant annet inneholder en strategi for smartere bruk av plast.

Les mer …

Enighet om avfallsregelverk i EU

Etter 18 timer med forhandlinger med Europaparlamentet, medlemslandene i Rådet og Europakommisjonen klarte det estlanske formannskapet å dra i land en foreløpig avtale natt til 18. desember. Dette var sjette runde med såkalte trilogforhandlinger om revidert avfallsregelverk, som er en del av EUs pakke om sirkulær økonomi.

Les mer …

Svensk utredning kritisk til forbrenningsavgift

Den svenske utredningen som blant annet skulle vurdere gjeninnføring av avgift på avfallsforbrenning ble overlevert 1. november. Utredningen konkluderer med at det ikke bør innføres avgift på forbrenning, men anbefaler heller mer direkte styringsmidler som plikt til utsortering.

Les mer …

Nei til matkastelov

Etter forslag fra Kr.F. vedtok Stortinget i fjor høst å be regjeringen utrede behovet for en matkastelov. Nå foreligger utredningen som ikke overraskende konkluderer med at en slik lov ikke er hensiktsmessig.

Les mer …

Strategi for grønn konkurransekraft lagt fram

Samtidig som statsbudsjettet for 2018 ble presentert la Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram regjeringens Strategi for grønn konkurransekraft. Den skal forklare hvordan vi skal klare å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030, samtidig som det skapes nye arbeidsplasser og verdiskaping og velferd sikres.

Les mer …

MEF kritisk til sentralsortering

– Stortingsmeldingen sier langt på vei at sentralsortering vil løse alle problemer. MEF er livredd for en slik politikk og mener nasjonale myndigheter må innføre krav om at minst 50 prosent av veksten i utsorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad frem mot 2020 må komme fra kildesortering foretatt av avfallsbesitter, sa MEFs fagsjef Sverre Huse-Fagerlie på høring i Energi- og miljøkomitèen på Stortinget.

Les mer …

Miljødirektoratet presiserer kommunenes ansvar

Som omtalt i Kretsløpets siste papirutgave ga Miljødirektoratet Norsirk pålegg om å hente EE-avfall hos BiR i Bergen. Men kort tid etter trakk direktoratet dette pålegget tilbake og kom samtidig med en klargjøring av kommunens plikter etter avfallsforskriften.

Les mer …

Neppe EU-vedtak før neste år

EU-kommisjonen la frem en pakke med en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til revidert avfallsregelverk i desember 2015. Denne utløste en stor diskusjon både om materialgjenvinningsmål og definisjoner. Nå sier Hege Rooth Olbergsveen, Norges nye miljøråd i Brüssel, at det neppe blir noen løsning før i 2018.

Les mer …

Ingen statlig plastposeavgift

Regjeringen og næringslivet har blitt enige om en ”frivillig” ordning for å oppfylle EUs såkalte plastposedirektiv. Det blir dermed ingen statlig avgift, slik Miljødirektoratet foreslo i fjor høst. Det skal i stedet kreves inn 50 øre pr plastpose som skal gå inn i Handelens Miljøfond og disse pengene skal uavkortet brukes til miljøtiltak, heter det.

Les mer …