kretslopet-bladlogo-387-90

Nye regler for fastsettelse av avfallsgebyr: Uendret, tross mange innvendinger

Tine SundtoftKlima- og miljødepartementet vedtok 8. september et nytt kapittel i avfallsforskriften, om fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall. Her gis det klar beskjed om at kommuner som også selger avfallstjenester i markedet skal fordele kostnadene forholdsmessig mellom det såkalte monopolavfallet og avfall hentet i markedet.

Les mer …

Biogasstrategien lagt fram

Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi 141008 1I Klimaforliket som Stortinget vedtok sommeren 2012 lå det inne at det skulle utarbeides en strategi for biogass. Denne strategien er nå lagt fram.

Les mer …

Ny forskrift for EE-avfall oversendt

Ellen Hambro nettopplSolid etter tidsplanen har Miljødirektoratet nå oversendt sitt forslag til nytt regelverk for innsamling og behandling av elektrisk og elektronisk avfall. Det skal etter planen gjøre slutt på ustabil innsamling og krangel mellom returselskapene.

Les mer …

–Misbruk av miljøargumenter

Erik OsmundsenErik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, har ikke mye sans for tiltak som vil hindre avfallets frie flyt over landegrensene. Det kom fram på et bransjetreff på Stortinget, arrangert av Høyre og Fremskrittspartiets stortingsgrupper.

Les mer …

– Et ubrukelig dokument

Johannes Fjell Hojem– Johannes Fjell Hojem, rådgiver for biogass i miljøstiftelsen Zero, er alt annet enn imponert over den «nasjonale tverrsektorielle biogasstrategien» som ble lagt fram 8. oktober. – Dette dokumentet inneholder ingen ambisjoner eller mål. Da er det faktisk heller ikke noe poeng å komme med en strategi, sier han.

Les mer …

Ambisiøse forslag fra EU-kommisjonen

Fasade på EU-bygning i BrüsselNoe forsinket la EU-kommisjonen fram sin såkalte avfallspakke 2. juli, som en del av EUs syvende miljøhandlingsprogram. Den inneholder en rekke forslag til nye, ambisiøse materialgjenvinningsmål – og krav om nye beregningsmetoder for oppnåelse av disse.

Les mer …

– Konkurrerende retursystemer gir kaos

Christof Delatter rotertChristof Delatter er sjef for VVSG, en organisasjon som tilsvarer Avfall Norge i Flandern. Han har studert produsentansvarsordningene i mange EU-land og presenterte noen skrekkhistorier det var mulig å gjenkjenne.

Les mer …

Vil ha endrede rammevilkår for energiutnyttelse

Odd Terje Døvik rotertNi medlemmer i Avfall Norge – alle eiere av forbrenningsanlegg – har etablert prosjektet «Rammevilkår 2014». Formålet er som navnet sier å endre rammevilkårene, slik at det blir mindre attraktivt å eksportere husholdningsavfall til Sverige.

Les mer …

Miljødirektoratet vil øke panten

PanteautomatI et forslag til nytt regelverk for drikkevareemballasje foreslår Miljødirektoratet blant annet å øke panten fra en til to kroner for enheter opptil en halv liter og fra 2,50 til 3 kroner for større flasker og bokser.

Les mer …