kretslopet-bladlogo-387-90

Er 100% gjenvinning mulig?

2013-6-100prosent-gjenvinningAvfallet fra byggeprosjektet Utsikten, fordelt på fraksjoner.Ved å presentere byggeprosjektet Utsikten på Mortensrud i Oslo viste prosjektleder Paul Ødegaard i Selvaagbygg at svaret er ja. Her ble tre blokker med til sammen 78 leiligheter bygd uten at det ble levert en eneste kilo restavfall.

Selvaagbygg, som for to år siden ble et selskap i Betonmast-gruppen, hadde totalentreprisen for prosjektet. Og Paul Ødegaard presenterte resultatene på det såkalte kick off-seminaret for NHP3 under Bygg Reis Deg i oktober. – I utgangspunktet var målet 80% kildesortering. Men under planleggingen begynte vi å tenke – hvorfor ikke 100%?

Det gikk litt sport i det, vi i ledelsen gikk faktisk løs på det lille som var i restavfallskontaineren og sorterte det. Siden brukte vi den aldri. Og i kontraktene med underentreprenører stilte vi krav om alt avfall skulle sorteres eller tas med i retur, fortalte Ødegaard. Han tok også for seg hva som skal til for å oppnå et slikt resultat: – Vi har hatt et kjempegodt samarbeid og en fast kontaktperson hos avfallsmottakeren, Franzefoss Gjenvinning. Videre har vi hatt et system for gjenbruk på byggeplassen, vi har hatt sorteringsveiledere hengende, og vi har bare brukt gjennomsiktige plastsekker på innsamlingspunktene. Dette er viktig, da synes det straks om noen synder. Vi appellerte til de ansattes konkurranseinstinkt og når resultatet var klart vanket det kake og gode ord, fortalte Ødegaard.

Så er naturligvis spørsmålet om 100% kildesortering av byggavfallet er noe vits i, blir alt man sorterer faktisk gjenvunnet?
– Det finnes fraksjoner uten gjenvinningsordninger, som takpapp, sarnafil (pvc-membran som brukes på tak) og vindsperre. Dette havner i det blandede avfallet på mottaket uansett, da er det ikke vits i å legge arbeid i kildesortering. Men 95% gjenvinning er ikke noe problem, det kommer vi til å klare også i framtidige prosjekter, sier Paul Ødegaard til Kretsløpet.