kretslopet-bladlogo-387-90

Ny og slank nasjonal handlingsplan for BA-avfall

2013-6-ola-elvestuen arne-hugo-eldeStortingsrepresentant Ola Elvestuen, tidligere miljøbyråd i Oslo, berømmet NHP-nettverksleder Arne Hugo Elde for det målrettede arbeidet for å redusere mengdene BA-avfall.Den tredje nasjonale handlingsplanen for bygg- og anleggsavfall – populært kalt NHP3 – ble lansert under Bygg Reis Deg-messa i oktober. Den rommer 12 definerte hovedtiltak innenfor hovedområdene farlig avfall, informasjon og gjenvinning. Og sammenlignet med forgjengerne er NHP3 et overkommelig dokument.

Bak handlingsplanen står det såkalte NHP-nettverket, som ledes av Arne Hugo Elde fra Norsk Gjenvinning. I løpet av året har nettverket arrangert flere workshops for å utarbeide den foreliggende planen som skal gjelde 2013-2016. Innenfor området farlig avfall og miljøgifter ledes arbeidet av NFFA, og Marit Lindstad presenterte denne delen på seminaret. Her framgikk at de prioriterte avfallstypene i NHP3 er:

  • BA-avfall med bromerte flammehemmere
  • Forurenset betong og tegl
  • Impregnert trevirke
  • Vinduer/isolerglassvinduer (forurenset med annet enn PCB)

På delområdet Informasjon og kunnskap inneholder NHP3 tiltak som å videreutvikle plattformen www.byggemiljo.no, samt jobbe mot Utdanningsdirektoratet for å løfte Gjenvinning som fag i videregående skole, samt øke rekrutteringen til lærlingeordningen i faget.

På området gjenvinning finner vi det eneste tallfestede målet i NHP3, innen utgangen av 2016 skal andelen materialgjenvinning opp på 70% av alt generert BA-avfall. De sist publiserte SSB-tallene er fra 2011, her er andelen materialgjenvinning 57% I NHP3 nevnes spesielt tiltak for å øke ombruk/gjenvinning av fraksjonene betong, gips, trevirke og plast. Det er naturligvis de tunge massene som slår mest ut på prosenten og økt ombruk av betong er nøkkelen til å nå målet.
Leder for Stortingets miljø- og energikomitè, Ola Elvestuen deltok på seminaret. Han berømmet bransjen for det målrettede arbeidet som er gjort siden den første NHP ble lagt fram i 2001 og mente dette var et eksempel til etterfølgelse for andre bransjer.