kretslopet-bladlogo-387-90

– Vær årvåkne

JonSandnes og salenJBNL-direktør Jon Sandnes advarte Byggavfallskonferansens deltagere imot useriøse byggeaktører med ønske om kreative avfallsløsninger.

Byggavfallskonferansen 2015 gikk av stabelen i slutten av januar. Her ba Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforbund, avfallsaktørene om å holde øynene åpne. – Det finnes dessverre kriminelle aktører i byggebransjen og disse er ikke spesielt opptatt av å følge reglene om avfallhåndtering heller, sa han.
– Byggebransjen produserer for 225 millioner hver eneste time og det faktureres store beløp hele tida. Dette gjør at det er lett å gjemme seg og at mulighetene for hvitvasking av penger er gode. Vi har derfor dessverre sett mange eksempler på at bransjen tiltrekker seg kriminelle aktører. Vi vet også at det er store penger å spare på en «kreativ bortskaffing» av byggavfall. Det er derfor viktig at dere som bransje er oppmerksomme, sa Sandnes. Han meddelte at 32% av hans medlemmer hadde oppgitt i en undersøkelse at de var helt sikre på å ha mistet anbud til aktører som opererte svart.
Men BNL-sjefen hadde også mer positive toner å by på: – Utviklingen på avfallsområdet er noe av det mest positive som har skjedd i bransjen de siste 25 årene. I min tid som byggeleder var kostnadene til avfallshåndtering enten bare anslått som en rund sum eller pakket inn i kostnader til rigg og drift. Gjennom de nasjonale handlingsplanene har bransjen pekt på seg selv og tatt ansvar. Bevisstheten og kompetansen er i dag på et helt annet nivå, sa han.
Men så gjelder det altså å forsvare det som er oppnådd. – Regjeringens såkalte «forenklingsutvalg» som ble nedsatt for å myke opp Loven om offentlige anskaffelser, har foreslått at det ikke skal kunne benyttes annet enn økonomiske kriterier ved offentlige anbud under 39 millioner kroner. Om dette blir vedtatt vil det bety et stort skritt tilbake, det blir ikke lenger adgang til å stille miljøkrav til leverandøren utover lovverket. Dere må være med å protestere imot dette, det offentlige burde jo i stedet være en bjellesau i arbeidet for en mer miljøvennlig innkjøpspolitikk, sa Sandnes.