kretslopet-bladlogo-387-90

Mye gjenvinnbart i restavfallet fra byggeplass

fordelingen av fraksjoneneFordeling av fraksjonene i sorteringsforsøket. (Det kan være vanskelig å skille fargene, men «Restavfall» begynner på «kl 12» og deretter kommer «Trevirke».)

Mer enn halvparten av restavfallet fra byggeplass består av gjenvinnbare fraksjoner, ifølge en plukkanalyse Hjellnes Consult nettopp har utført på oppdrag fra det såkalte NHP-nettverket. Trevirke er den klart største fraksjonen.

 

Det ble gjennomført plukkanalyse av 30 restavfallskontainere fra 29 ulike byggeplasser.

Byggeplassene varierte fra nybygg (4 kontainere), rehabilitering (21 kontainere) til riving (1 kontainer). Det var også fire kontainere som var en kombinasjon av rehabilitering/riving (2 kontainere) og nybygg/rehabilitering (2 kontainere). For alle byggeplassene var det også stor variasjon på avfallssammensetningen gjennom byggeperioden. Dette ga en veldig stor spredning i datagrunnlaget, noe som viste seg å gjøre det vanskelig å finne klare statistiske trender og grupperinger.

Men ved å se alle kontainerne under ett viste det seg å være en stor andel trevirke i restavfallet.
Kakediagrammet er basert på gjennomsnittlig vektprosent, og trevirke (27,6 %), betong/tegl (7,7 %), gipsplater (5,7 %), metall (5,6 %) og isolasjon (5,3 %) står for omtrent halvparten av avfallet som er kastet i restavfall.
Basert på beregningene gjort på de 30 restavfallskontainerne fremkommer det at 57,6 vektprosent er resirkulerbart materiale (trevirke, betong/tegl, gips, metall, papp/papir, plastfolie, hardplast, skumplast og EE-avfall) som kunne vært gjenvunnet. Etter sorteringen satt vi i snitt igjen med 34,9 vektprosent usortert restavfall. Det gjenværende usorterte restavfall besto for det meste av små komponenter som det ikke var mulig å finsortere ytterligere. Basert på hva som lå igjen, er det likevel grunn til å tro at noe av dette enkelt kunne vært sortert direkte på byggeplass.
Hele rapporten kan lastes ned her: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall