kretslopet-bladlogo-387-90

Enklere å gjenbruke betong

Vanja AllingSeniorrådgiver Vanja Alling fra Miljødirektoratet var åpenbart glad for å kunne presentere innholdet i en ny forskrift for bruk og av tegl- og betongavfall.Betongavfall kan nyttiggjøres til anleggsvirksomhet uten å søke om tillatelse dersom det ikke inneholder armeringsjern, plast eller miljøfarlige stoffer over gitte grenseverdier. Det er kjernen i Miljødirektoratets forslag til ny forskrift om betong- og teglavfall.

Miljødirektoratets lenge varslede forskrift om utnyttelse av betongavfall var ennå ikke oversendt Klima- og miljødepartementet, men seniorrådgiver Vanja Alling tok likevel sjansen på å presentere innholdet på Byggavfallskonferansen 2016.
Og den nye forskriften åpner altså for bruk av lett forurenset betong uten forutgående søknad om tillatelse, dersom avfallet oppfyller kriteriene. Og foruten fravær av armeringsjern og plast skal ikke betongen inneholde for mye PCB eller tungmetaller.

Grenser for PCB og tungmetaller
Det er som kjent oftest overflaten av betongen som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Alling presenterte derfor grenseverdier for hva som kan godtas i maling, murpuss og fuger på betong som kan nyttiggjøres uten tillatelse. Her skal 7PCB (summen av de syv vanligste PCB-variantene) ikke overstige 1 mg/kg. Når det gjelder tungmetaller skal innholdet av bly ikke overstige 1500 mg/kg, kadmium 40 mg/kg og kvikksølv 40 mg/kg. – Nikkel og arsen er lite brukt i maling, mens kobber og sink ikke representerer noen helsefare, sa Alling for å forklare hvorfor man hadde begrenset seg til de valgte stoffene.

Godt mottatt
For bruk uten tillatelse kreves det for øvrig at betongen ikke har blitt forurenset av andre kjemikalier som for eksempel olje gjennom bruksfasen. Betongavfall som stammer fra sprøytebetong kan heller ikke benyttes uten tillatelse. Til tross for disse begrensningene lot det til at Byggavfallskonferansens deltagere var fornøyd med at det nå blir mulig å benytte betongavfall i anleggsvirksomhet uten å gjennomgå en søknadsprosedyre. For ikke å snakke om at det endelig kommer en avklaring på området.

 

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 1-2016