kretslopet-bladlogo-387-90

– Ingen vits i å kildesortere 100% på byggeplass

RivningsavfallNitid kildesortering under riveprosjekter krever god plass, en forutsetning som var til stede på BAMA-tomta på Økern.– Det er kostnadseffektivt å kildesortere 90-95% av avfallet på byggeplass. Men de siste fem prosentene er kostbare og gir lite igjen i form av gjenvinnbart materiale. Det var konklusjonene etter et stort riveprosjekt på Økern i Oslo, der alt avfallet ble kildesortert.

Per Wilhelmsen fra Betonmast og Kristin Kaasa fra Implenia Miljø presenterte prosjektet på årets byggavfallskonferanse. Det var BAMAs såkalte bananmodneri som måtte vike plass for det som skal bli 400 boliger. Oppdragsgiver stilte strenge miljøkrav, det ble blant annet bestemt at det ikke skulle være noen fraksjon for blandet avfall, rett og slett alt skulle kildesorteres.
Og tilhørerne fikk høre at dette faktisk ble oppnådd, gjennom tett kontakt med avfallsselskapet, streng oppfølging av underleverandører og rikelig med kontainere. Og ikke minst en dedikert formann på plassen som gikk til oppgaven med en solid porsjon sportsånd som han klarte å formidle videre.
Men spørsmålet er altså om dette har noe for seg, og Wilhelmsen og Kaasas svar var et ganske klart nei. – Inntil 95% kildesortering er greit, det har vi oppnådd også på ordinære riveprosjekter. Men å få til de siste prosentene er tidkrevende, krever stor plass og gir mer transport og dermed økt dieselforbruk. I tillegg er det usikre nedstrømsløsninger for enkelte fraksjoner, sa Kaasa. På spørsmål om hvilke fraksjoner dette gjeldt ble isolasjon av steinull og de såkalte Steni-platene (grunnmursplater av glassfiber med overflate av knust stein) nevnt.
Kristin Kaasa og Per WilhelmsenKristin Kaasa og Per Wilhelmsen vil gjerne ha strenge krav til kildesortering, men mente de siste fem prosentene er kostbare og gir liten miljøgevinst. – Jeg tror det er bedre å bruke energi på å øke kvaliteten på de gjenvinnbare fraksjonene og å tilrettelegge for mer gjenbruk, for eksempel av trevirke. Vi kaster store mengder fullt brukbare materialer i løpet av et år, sa Wilhelmsen.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave.