kretslopet-bladlogo-387-90

Stor oppslutning om Byggavfallskonferansen 2017

Geir LippestadByggavfallskonferansen 2017 åpnes av Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo.Byggavfallskonferansen 2017 går av stabelen i Oslo Kongressenter 7. og 8. februar, og det er i skrivende stund 250 påmeldte. Konferansen åpnes av Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo.

Foredragsholderne skal blant annet gi svar på spørsmålene: Hvilke rammebetingelser må bygg- og anleggsbransjen forholde seg til i fremtiden? Hva betyr økodesign og sirkulær økonomi for utvikling og innovasjon innen bygg- og anleggsbransjen? Hvilke konkrete tiltak skal gjennomføres i fremtidens bygg- og anleggsbransje på kort og lang sikt? Og er det mulig å bygge hus av det du kan finne på en gjenvinningsstasjon.
Det såkalte NHP-nettverket er også i full gang med å utarbeide en NHP4, som altså er en Nasjonal handlingsplan for byggavfall for perioden 2017-2020. Dette arbeidet vil bli presentert av nettverkets nyvalgte leder, Rannveig Landet fra BNL. Det stadig tilbakevendende spørsmålet om hva som er lovlig bruk av betongavfall vil også bli belyst.
Konferansen arrangeres nå for niende gang og er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Byggenæringens Landsforening, Norges geologiske undersøkelse, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Kommunalteknisk Forening og COWI. For påmelding og program, gå inn på: www.norsas.no