kretslopet-bladlogo-387-90

– Folk flest gir blaffen i bærekraft

– Maksimalt 20% av befolkningen er i utgangspunktet villige til å endre sin adferd for å skape en bedre verden. Og begrepet forbrukermakt er sterkt overdrevet, det er myndighetene og næringslivet selv som må drive fram endringer. Dette var trendanalytiker Paal Fures nådeløse budskap på Miljøagentenes frokostseminar 29. april.

Les mer …

Reagerer kraftig på forslaget til ny EE-forskrift

– Forslaget er overraskende ufullstendig og setter verdens best fungerende innsamlingsordning for EE-avfall i spill. At returselskapene skal ha en plikt til å samle inn EE-avfallet uten samtidig å ha noen rett til å ta hånd om det setter oss i en helt umulig posisjon, sier Stig Ervik, direktør i Elretur.

Les mer …

– Misbruk av miljøargumenter

Erik OsmundsenErik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, har ikke mye sans for tiltak som vil hindre avfallets frie flyt over landegrensene. Det kom fram på et bransjetreff på Stortinget, arrangert av Høyre og Fremskrittspartiets stortingsgrupper.

Les mer …

Kommunens avfallsmonopol overmodent for avvikling

2013-6-grini-fagerlieNorsk Industri og Maskin-entreprenørenes forbund mener tiden er moden for å avvikle kommunenes monopol på behandling av husholdningsavfall. En ny rapport peker på at dette vil være samfunnsøkonomisk riktig.

Les mer …

Fornuftig med utvidet miljøsanering av biler?

I siste nummer av Kretsløpet reiser Laila Borgen Skaiaa i Renas spørsmål om regelverket er fornuftig når man ikke fjerner kretskort fra kasserte biler før de går i shredder. Spørsmålet forutsetter at det kan oppnås bedre miljøsanering ved å fjerne kortene på forhånd.

Les mer …

– Enten like vilkår eller ingen konkurranse

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i MEF, mener det er langt igjen før private og offentlige avfallsaktører har like konkurransevilkår. MEF vil ikke ha vekk kommunenes ansvar for husholdningsavfallet, men vil ha fri konkurranse på all innsamling og behandling.

Les mer …

Strid om sjødeponering av gruveavfall

Økt pris på metaller og mineraler har skapt grunnlag for ny gruveindustri i landet. Både i Repparfjord i Finnmark og i Førdefjorden i Sogn og Fjordane ønsker gruveselskaper og bruke fjorden som deponi for overskuddsmasser. Naturvernforbundet synes dette er hårreisende, mens Norsk Bergindustri og Næringsdepartementet mener det er beste aktuelle alternativ.

Les mer …

Klimagevinst ved forbrenning i Norge

Overkapasiteten for avfallsforbrenning i Sverige har ført til et kraftig fall i mottaksprisene og økonomiske problemer ved norske anlegg. Avfall Norge har publisert en rapport som konkluderer med at det er bedre for miljøet å energiutnytte avfallet i Norge enn å sende det til Sverige.

Les mer …

Gjenvinning av EE-avfall gir miljøgevinst

2013-5-gjenvinningEE-avfallInnsamling og gjenvinning av kjøleskap, mobiltelefoner og LCD-TVer gir klar netto miljøgevinst. Gevinsten ved å spare jomfruelige materialer og hindre utslipp overstiger klart miljøbelastningen ved innsamling, transport og behandling.

Les mer i utgave 5-2013.