kretslopet-bladlogo-387-90

Gjenvinning av EE-avfall gir miljøgevinst

2013-5-gjenvinningEE-avfallInnsamling og gjenvinning av kjøleskap, mobiltelefoner og LCD-TVer gir klar netto miljøgevinst. Gevinsten ved å spare jomfruelige materialer og hindre utslipp overstiger klart miljøbelastningen ved innsamling, transport og behandling.

Les mer i utgave 5-2013.