kretslopet-bladlogo-387-90

– Misbruk av miljøargumenter

Erik OsmundsenErik Osmundsen mener miljøargumenter misbrukes for å dekke over feilaktige investeringsbeslutninger.Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, har ikke mye sans for tiltak som vil hindre avfallets frie flyt over landegrensene. Det kom fram på et bransjetreff på Stortinget, arrangert av Høyre og Fremskrittspartiets stortingsgrupper.

På møtet presenterte Eivind Magnus fra Thema Consulting en fersk rapport der forbud mot eksport, krav om sortering og større vekt på miljøkrav i anbudsprosessene presenteres som aktuelle virkemidler for å redusere eksporten av avfall til Sverige. Få dager tidligere presenterte samme firma en annen rapport som påviste at forbrenning av norsk avfall i Sverige fører til økte CO2-utslipp, mens forbrenning i Norge reduserer utslippene.
Osmundsen hadde liten sans for disse rapportene: – Enhver løsning som jobber imot markedet er dømt til å mislykkes. Jeg opplever at profeter nå misbruker miljøargumenter for å dekke over tidligere avgjørelser som har vist seg å være gale. Jeg regner med at myndighetene sikrer at grensehandelen med avfall kan fortsette før, sa Osmundsen. Han mente framtidens utfordring er å sørge for at de enorme avfallsmengdene som genereres globalt finner nedstrømskunder med råvarebehov så effektivt som mulig. – Gjenvinningen må skje i en helt annen takt enn hittil og markedet må få lede avfallet fram til den som kan utnytte det best, sa han.
Les mer om møtet på Stortinget i neste utgave av Kretsløpet.