kretslopet-bladlogo-387-90

Strid om sjødeponering av gruveavfall

Økt pris på metaller og mineraler har skapt grunnlag for ny gruveindustri i landet. Både i Repparfjord i Finnmark og i Førdefjorden i Sogn og Fjordane ønsker gruveselskaper og bruke fjorden som deponi for overskuddsmasser. Naturvernforbundet synes dette er hårreisende, mens Norsk Bergindustri og Næringsdepartementet mener det er beste aktuelle alternativ.

Debatten om undervannsdeponi i Norge handler nå spesielt om prosjektene i Kvalsund i Finnmark og Engebø nær Førde. I Kvalsund vil gruveselskapet Nussir utvinne kobber, og på Engebø vil Nordic Mining utvinne rutil, som blant annet brukes i titanproduksjon. Næringsdepartementet har gitt positiv uttalelse til utvinning i Kvalsund, men endelig avgjørelse fattes av Kommunaldepartementet. I Førde har Nordic Mining fått konsesjon på utvinning, men foreløpig ikke til sjødeponi, eller undervannsdeponering som gruvebransjen selv kaller det.
Les mer i Kretsløpet nr 3/2014