kretslopet-bladlogo-387-90

Reagerer kraftig på forslaget til ny EE-forskrift

Stig ErvikStig Ervik, administerende direktør i Elretur, er oppgitt over Miljødirektoratets forslag til ny EE-forskrift.– Forslaget er overraskende ufullstendig og setter verdens best fungerende innsamlingsordning for EE-avfall i spill. At returselskapene skal ha en plikt til å samle inn EE-avfallet uten samtidig å ha noen rett til å ta hånd om det setter oss i en helt umulig posisjon, sier Stig Ervik, direktør i Elretur.

Solid forsinket sendte Miljødirektoratet sitt forslag til nytt regelverk for innsamling og behandling av EE-avfall til Klima- og miljødepartementet i slutten av mai. Forslaget er fortsatt ikke sendt ut på høring ennå, men enkelte gir altså lyd fra seg likevel. Elreturs eiere har sendt brev til departementet der de ber om at forslaget blir trukket tilbake. – Returselskapenes rett til avfallet de etter forskriften har plikt til å samle inn må slås entydig fast. Og det må etableres en clearingordning, dette fungerer utmerket i våre naboland. Av uforståelige grunner vegrer myndighetene seg for å forskriftsfeste dette, sier Ervik.

Cherry picking
Ervik mener den foreslåtte forskriftendringen vil forverre en fra før vanskelig situasjon. – Med en etterregulering, som verken tar hensyn til geografi eller er fordelt på ulike fraksjoner, vil følgende skje: Avfallsbesittere i sentrale strøk vil selge EE-avfallet sitt til høystbydende, det har allerede gjennomførte anbudsrunder vist. Fraksjonene med positiv verdi kan da finne veien rett til behandlingsanleggene og returselskapene vil måtte oppfylle sine forpliktelser ved å måtte reise rundt å samle inn avfall med negativ verdi i grisgrendte strøk. Dette vil øke kostnadene radikalt, og da må enten miljøgebyrene økes kraftig eller vi må kaste ut medlemmer for å redusere våre forpliktelser. Det var ikke intensjonen å gjøre en slik "kirsebærplukking" mulig da produsentansvaret for EE-avfall ble innført i 1998, men det vil bli resultatet av endringene som foreslås nå, sier Ervik.

Innsamlingspåbud
I dag har alle returselskapene plikt til å samle inn EE-avfall over hele landet. For å hindre opphoping i mindre kommuner, foreslår Miljødirektoratet en innstramming, med krav om at EE-avfallet i disse kommunene skal samles inn i løpet av de siste seks månedene. I tillegg må returselskapene oppnå innsamlingsmål som er satt for ulike regioner. Dette mener Ervik vil gjøre ordningen enda mer byråkratisk. – I stedet burde Miljødirektoratet lyttet til Konkurransetilsynet, som flere ganger har påpekt at dagens ordning er for komplisert. Nå foreslår direktoratet å tette hullene ved å gjøre regelverket enda mer innviklet. Jeg vil anbefale myndighetene å rykke tilbake til start. I mai bestilte vi sammen med de øvrige aktørene en evaluering fra Menon Business Economics. Denne evalueringen skal være ferdig 15. september og vi ber departementet ta hensyn til resultatene i den før forslaget sendes på høring, avslutter Stig Ervik.