kretslopet-bladlogo-387-90

– Enten like vilkår eller ingen konkurranse

Huse-FagerlieSverre Huse-Fagerlie mente det tross alt er bedre at det offentlige utfører oppgavene i egenregi enn at det gjennomføres konkurranseutsetting på helt ulike vilkår.

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i MEF, mener det er langt igjen før private og offentlige avfallsaktører har like konkurransevilkår. MEF vil ikke ha vekk kommunenes ansvar for husholdningsavfallet, men vil ha fri konkurranse på all innsamling og behandling.


I sitt innlegg på MEF Avfallsdagene startet Huse-Fagerlie faktisk med å gi kommunene litt kredit for sin innsats på avfallssektoren. – Det offentlige tar samfunnsansvar, tør å satse på teknologisk utvikling og setter det å tilby en lik tjeneste for alle innbyggerne foran lønnsomhet, sa han. Men Huse-Fagerlie kom fort til de mer betenkelige sidene ved de offentlige avfallsaktørenes virksomhet: – Vi har sett eksempler på såkalt populære veivalg som ikke nødvendigvis har vært de beste for innbyggerne, sløsing med samfunnets penger for å oppfylle enkeltpersoners ambisjoner og bygging av løsninger som ikke kan betales kun med selvkost, sa han.

Han mente videre at regelverket for å skape lik konkurranse er i ferd med å komme på plass, men mener oppfølgingen foreløpig er for svak.

– Vi mangler en myndighet som etterforsker alle bruddene på Loven om offentlige anskaffelser. MEF mener KOFA trenger sterkere muskler, sa han. Hva er så løsningen?

SolkongenHuse-Fagerlie valgte å illustrere sin omtale av offentlige avfallsselskapers ressursbruk med et bilde av Ludvig IVX, Solkongen. – Vi har fått regler som krever separat regnskap for monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet. Vi mener at man burde gått et skritt videre og krevd organisering i separate selskaper. Vi er ikke imot at kommunene fortsatt skal ha ansvar for at husholdningsavfallet blir samlet inn og behandlet. Men Forurensningslovens § 29 (der det bl.a. står at Kommunen skal ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam) bør fjernes. Ressursutnyttelsen blir best dersom disse tjenestene kjøpes i markedet, sa Huse-Fagerlie, og berømmet faktisk Oslo kommune for ryddighet i rollen som bestiller av tjenester.