kretslopet-bladlogo-387-90

– Brevik er egnet og Raudsand er urealistisk


Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet det som foreligger av utredninger for de to alternativene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Den vurderingen går klart i Breviks favør.

Les mer …

Elvestuen møtte deponimotstandere i Brevik

17. oktober gikk fristen for å sende inn høringsuttalelser til konsekvensutredningen av deponi i Brevik ut. Dagen etter reiste klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Brevik for å møte innbyggerne.

Les mer …

Deponi for farlig avfall i Brevik skal konsekvensutredes

Midt i fellesferien kom beskjeden fra Klima- og miljødepartementet om at planprogrammet for et mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruve i Brevik er fastsatt. Planprogrammet skal ligge til grunn for konsekvensutredningen og denne skal være ferdig allerede i løpet av august.

Les mer …

Fortsatt massiv motstand mot deponi i Brevik

Klima- og miljødepartementet sendte før jul et planprogram for etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall på høring. Som tidligere omtalt innebærer dette fortsatt behandling av avfall på Langøya, men deponering i Dalen gruve i Brevik. På et folkemøte i Brevik 10. januar ble det tydelig at også dette nye forslaget møter massiv motstand lokalt.

Les mer …

Støre sier nei til deponi i Brevik

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sa Jonas Gahr Støre til NRK Telemark onsdag.

Les mer …

Konsekvensutredning ut på høring

NOAH har ferdigstilt sin konsekvensutredning av deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, og Klima- og miljødepartementet har lagt den ut på høring. Ikke uventet konkluderer utredningen med at Dalen gruve egner seg som deponi.

Les mer …

Pål Mikkelsen skal lede nyopprettet etat

Det er ikke hver dag det opprettes en ny statlig etat her i landet. Men regjeringen vedtok i desember i fjor å opprette Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og legge den til Halden. Og nylig ble det klart at den skal ledes av avfallsveteranen Pål Mikkelsen (55) , som nå er direktør for karbonfangst ved Oslo Fortum Varme.

Les mer …

– Vi skal ikke gjenvinne alt!

– En hver vekkelse som går over landet skal gi grobunn for en grunnleggende skepsis. Vekkelsen om en sirkulær økonomi har det i seg at den har en naiv forestilling om materialenes fleksibilitet.

Les mer …

Agder lagmannsrett avviste anken i Revac-saken

Tingrettens dom på 90 dagers ubetinget fengsel for daglig leder og 60 dager for de to medtiltalte samt 2,8 millioner i bot blir stående, etter at Agder lagmannsrett i slutten av juni nektet å behandle anken i Revac-saken.

Les mer …