kretslopet-bladlogo-387-90

Litiumbatteri startet brann

En vogntog lastet med batterier på vei til Batteriretur as i Halden tok fyr i Hobøl torsdag 9. oktober. Brannen ble imidlertid slukket uten at det oppsto personskader eller større materielle skader, men riksveg 120 var stengt en god stund.

– Transportøren er svært erfaren med transport av batterier og dokumenter med korrekt UN nummer for identifisering av last var på plass i bilen, noe som gjorde det enkelt å håndtere dette korrekt. Vi har all grunn til å tro at alt ble profesjonelt håndtert, hendelsen kunne fått et helt annet og mer dramatisk forløp, sier Frode Hagen, direktør i Batteriretur. – Men uhellet viser tydelig risikoen knyttet til transport av kasserte litiumbaserte batterier og vi har på bakgrunn av det inntrufne iverksatt full gjennomgang av egne rutiner og veiledere. Vi varsler at vi av hensyn til sikkerheten innfører skjerpede rutiner for emballering og transport av kasserte litiumholdige batterier, sier Hagen. – Først og fremst vil vi innskjerpe krav til mengden vermikulitt som skal brukes, og måten batteriene pakkes på, dette blir beskrevet i veilederne. Vermikulitt er det beste materiale for emballering av denne typen batterier, det er støtdempende, væskeabsorberende, det leder varme dårlig og er brannhemmende. 

Batterireturrs bidrag til økt sikkerhet er at vi fra dato leverer vermikulitt til sterkt subsidiert pris; kr. 100,- pr. sekk. Den kostnaden er vår investering i best mulig sikkerhet for alle berørte i nedstrømskjeden for kasserte litiumholdige batterier. Vi varsler at innskjerpingen også vil omfatte usorterte småbatterier fordi det er økende innslag av litiumholdige batterier i avfallsstrømmen. Denne typen leveranse skal emballeres på samme måte som litiumholdige batterier. Veilederne våre er nå tatt av nett og blir erstattet av reviderte veiledere snarest mulig, sier Frode Hagen.