kretslopet-bladlogo-387-90

Negativt bilde

20013-5-farlig-avfall-konferanse2Ikke mye positivt kom fram i samtalen mellom fra venstre Geir Holm, Helge Haugen, Karl Peder Bjerve og Ann-Cathrin Stridal.Et panel av aktører i farlig avfall-bransjen ble invitert til å dele sine tanker med konferansedeltagerne. De var heller dystre.

Helge Haugen fra PCB Sanering, Karl Peder Bjerve fra Børstad og Ann-Cathrin Stridal fra NOAH ble intervjuet av kommunikasjonsrådgiver Geir Holm om tilstanden i farlig avfall-bransjen. Og den var visst ikke mye å skryte av. – Jeg er ganske desillusjonert, moralen og etikken i bransjen er synkende. Det er stadig lettere å kutte hjørnene og flere er villige til å bevege seg ut i en gråsone. Pris er avgjørende og de som er villige til å tøye strikken vinner. Når det i tillegg nesten aldri er kontroller blir det til at bransjen snart bare består av useriøse aktører, sa Helge Haugen. Stridal var opptatt av fylkesmennene har for dårlig kompetanse og at regelverket dermed praktiseres høyst ulikt i de ulike deler av landet. Mens Bjerve hadde opplevd at anonymiteten ikke ble ivaretatt ved varsling av ulovligheter til Miljødirektoratet. – Regelverket er for komplisert og det er vanskelig å få konkrete svar, sa han også. Det ble også diskutert om bransjen ikke bør innføre en strengere selvjustis gjennom NFFA, siden myndighetene ikke hadde evne eller vilje til å gjøre noe med det omseggripende forfallet. – NFFA bør kunne spille en rolle, sa Haugen. Nå var jo myndighetene relativt godt representert i salen, og Ingvild Marthinsen fra Miljødirektoratets industriavdeling lot ikke disse budskapene stå uimotsagt. – Vi vil følge opp med nye kontroller, både anmeldte og uanmeldte, og vi kommer til å stenge anlegg som bryter regelverket gjentatte ganger, sa hun.