kretslopet-bladlogo-387-90

Mye dårlig fra Norge

20013-5-farlig-avfall-torkil hansenTorkil Hansen lovte femsifrede bøter til dem som prøvde å transportere avfall gjennom Danmark uten å følge regelverket.En god del farlig avfall fra Norge sendes til Danmark for behandling Og Torkil Hansen fra Rigspolitiets Færdselscenter kunne berette om mange brudd på ADR-regelverket på disse transportene. 

Etter flere alvorlige ulykker i 2009 og 2010 – i to av dem omkom sjåføren – har kontrollen med transport av farlig avfall i Danmark blitt skjerpet. Og Hansen kunne love saftige bøter til så vel sjåfør, transportør og avfallsbesitter dersom regelverket ikke ble fulgt. Og det dreier seg ikke bare om å ha papirene i orden, Hansen viste mange bilder av hårreisende emballering av farlig avfall på bil. – Misforstå ikke, vi ønsker avfallet fra Norge velkommen. Men vi forventer at lover og regler blir overholdt og det vil få konsekvenser om så ikke er tilfelle, sa Hansen.