kretslopet-bladlogo-387-90

Gjenvinning av miljøgifter?

20013-5-farlig-avfall-guro-milliGuro Christine Milli fra COWI manet fram gjenvinningsspøkelset.Funn av miljøgifter i nye mobiltelefoner, gummimatter og en mengde plastprodukter reiser spørsmålet om materialgjenvinning er det riktige for produkter vi ikke egentlig kjenner innholdet av.

Guro Milli fra COWI presenterte en lang rekke funn av miljøgifter i relativt nye produkter på Farlig avfall-konferansen. Som tidligere omtalt i Kretsløpet fant Rolf Tore Ottersen i fjor opptil 10 mg PCB pr kg i nye mobiltelefoner. Men også i nye plastkanner, lokk og folieprodukter er det funnet PCB, den gamle traveren blant miljøgiftene er tydeligvis fortsatt i sirkulasjon. 

Mange «nyere» stoffer som bromerte flammehemmere, ftalater og bisfenol A brukes også som additiver i plast, i tillegg til gamle kjenninger som bly og kadmium. – Forbruket av bly i verden er faktisk større enn noen gang, sa Milli. Hennes konklusjon var at plast med et vesentlig innhold av miljøgifter vi har faset ut ikke må materialgjenvinnes, og at plast med miljøgifter som fortsatt er tillatt brukt ikke bør gjenvinnes til produkter som ellers er giftfrie. For å gjennomføre dette i praksis kreves foruten økt kunnskap også et engasjement fra myndighetene. Milli var også innom bildekkene. Disse inneholder et bredt utvalg av såvel organiske miljøgifter som tungmetaller, og granulatet som gjenvinnes brukes i stor grad til kunstgressbaner og støtmatter, altså til produkter som brukes i barns lekemiljø. Enkelte tok imidlertid til motmæle mot dette budskapet, som vil ha som konsekvens at mer plast, gummi og tekstiler må gå til forbrenning. – Innholdet av miljøgifter er ikke det mest interessante, spørsmålet er jo om de lekker ut i miljøet. Det siser disse analysene ingenting om, sa Bjørn E. Bergh fra GLT Avfall.