kretslopet-bladlogo-387-90

PFAS-utslipp må reduseres

Miljødirektoratet pålegger bedriftene som mottar og behandler flytende farlig avfall, å redusere nylig oppdagede utslipp av perfluorerte miljøgifter. – Da Miljødirektoratet fikk informasjon som tydet på at bedrifter som renser og behandler flytende farlig avfall kunne ha utslipp av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS), ba vi de umiddelbart undersøke omfanget.

Vi satte samtidig i gang en egen kartlegging av innholdet i farlig avfall i regi av Det Norske Veritas og Universitetet i Örebro. Den omfattende kartleggingen viser at både avfallsanlegg og enkelte andre virksomheter over tid har hatt utslipp av perfluorerte forbindelser. Dette er stoffer som er uønsket i miljøet. Derfor pålegger vi rensetiltak for å redusere utslippene til et minimum, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. PFOS (perfluoroktansulfonat) er lite løselig i både vann og fett, og har vært brukt i brannskum for olje/bensinbranner og det var tidligere stor bruk av PFOS-holdig brannskum offshore. Det har også vært brukt som impregneringsmiddel i klær, i galvanisk industri for å forhindre avdamping fra syrebad mv. Siden 2007 har PFOS vært forbudt i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler og en rekke andre formål.