kretslopet-bladlogo-387-90

Ubegrenset deponikapasitet

2013-6-norcem brevikNOAH har i samarbeid med Norcem satt i gang et forsøk med deponering av farlig avfall i Kjørholt og Dalen Gruver ved Brevik. Om dette lykkes er deponikapasiteten for avfallsgips nærmest løst i overskuelig framtid.

Under Brevikfjorden er det brutt kalkstein i nesten hundre år. Her finnes 25 mil med gruveganger og disse har et tverrsnitt på i snitt 100 m². Dette betyr et volum på 15 - 20 millioner m³ i "potte tett" fjell, en mildt sagt interessant ressurs. Nå har NOAH og Norcem klargjort en såkalt gruvecelle og tester deponering av ca 1600 tonn gips, produsert av det NOAH tar imot mest av, nemlig flygeaske og uorganisk syre.
Men noen utfordringer finnes: – Når metallene i asken – spesielt aluminium – reagerer med vann avgis hydrogen i forholdsvis lang tid. Dagens prosess må derfor tilpasses lagring i et lukket rom. Uten å gå i detalj handler det om å drive av hydrogen fra asken. Vi startet lagringen 25. september og gassmålingene så langt er lovende. Vi ligger langt under LEL (lower explosion limit) for hydrogen, forteller Carl Hartmann.
Men det er uansett langt fram til en fullskala lagring av avfallsgips i Brevik. Testen
som nå pågår skal munne ut i en rapport, som igjen skal gi grunnlag for en endelig søknad. Logistikken er også utfordrende, «avfallsgipsen» er produsert på Langøya og ble transportert til Brevik på båt og bil. – Hvordan dette vil bli organisert i framtida er for tidlig å si, men det blir i hvert fall en dyrere løsning enn den vi nå har, sier Carl Hartmann. – Og derfor må vi ta imot mer avfall enn i dag for å oppnå lønnsomhet, skyter markedsdirektør Trond Berg inn. elv om Langøya har kapasitet til å ta imot et snaut tiår til er de to ivrige på å få en avklaring i Brevik. – Vi har faktisk kunder som ønsker tiårskontrakter, sier Berg. – Og selv om vi er en kommersiell aktør oppfatter vi det faktisk som et samfunnsoppdrag å sørge for at landet har en løsning for miljøriktig håndtering av flyveaske fra hele Europa også i fremtiden, sier Carl Hartmann.