kretslopet-bladlogo-387-90

Hvor blir det egentlig av miljøgiftene?

Hva slags avfallshåndtering egner seg best for produkter som inneholder nye miljøgifter? Er det best å gjenvinne, brenne eller legge dem i deponi? Et team ved NGI er nå i gang med et forskningsprosjekt som har til hensikt å gi oss ny kunnskap på området.

Av Kjell Hauge, NGI.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.