kretslopet-bladlogo-387-90

Kritikk mot tilsynsordningen

Leif Magne Hjelseng IRIS foto Line VennLeif Magne Hjelseng fra IRIS var kritisk til at miljømyndighetene bruker ukevis på å avdekke en håndfull ubetydelige avvik.Fjorårets tilsynsaksjon hos mottakere av farlig avfall resulterte i en flom av avvik, faktisk enda flere enn året før. Flere av de ansvarlige for slike mottak kritiserer nå tilsynene og synes straffereaksjonene er urimelig strenge.


Avfall Norges arrangerte seminar om farlig avfall i begynnelsen av april. Her framkom det i flere innlegg adskillig frustrasjon over miljømyndighetenes ressursbruk og straffereaksjoner. En tvangsmulkt på 50.000 kroner som en misbrukt trussel og et overdrevent virkemiddel i en del tilfeller.

– Overdrevent
Leif Magne Hjelseng, administrerende direktør ved IRIS Salten IKS, opplever at myndighetene skyter spurv med kanoner når de bruker mellom seks og sju ukeverk for å avdekke fem små avvik. – Det koster for mye når selskapet allerede har et ISO-system som ivaretar mye av sikkerheten rundt farlig avfall, mener Hjelseng. Han syns at myndighetene heller bør spisse tilsynet dit de vet det fins avvik og forbedringspotensiale. I den forbindelse stiller han spørsmål ved om det fins en oppfatning av at tidsbruken ikke er så farlig når det er innbyggerne som betaler?
Vi har i følge loven rett på reduksjon i tilsynsgebyret når vi er ISO-sertifisert, nettopp for at myndighetene skal skjønne at de bør bruke mindre tid på oss.

– Tvangsmulkt nødvendig?
Håkon Grepstad, daglig leder ved Sunnfjord Miljøverk IKS, uttrykte også frustrasjon over regelen om tvangsmulkt. – Jeg registrerer i nyhetene at barnevernet trues med tvangsmulkt for brudd på behandlingstida, for gjentatte ganger ikke å ha behandlet en barnevernsak. Er et av våre påståtte avvik like alvorlig som dette? spør han. Han opplevde også motbør da Myrmel Bruk, som drifter gjenvinningsstasjonene for Sunnfjord Miljøverk, henvendte seg til fylkesmannen for et møte etter tilsynet. – På møtet ble det meddelt at det ikke drives saksbehandling på møter og at klage må fremmes for å ta saken videre. Dette skaper dårlig dialog mellom avfallsselskapet og fylkesmannen, og det trenger vi ikke, mener Grepstad.