kretslopet-bladlogo-387-90

Vil konkurrere med Langøya

Max Aicher Umwelt 2Georg Geissler presenterte Max Aicher Umwelt sin «gjenvinningsløsning» for farlig avfall – deponering i gamle saltgruver.Det tyske selskapet Max Aicher Umwelt eier flere gamle saltgruver i Leipzig-området, som myndighetene har pålagt dem å fylle igjen. Dermed kan selskapet kan ta imot inntil 300 000 tonn uorganisk farlig avfall i året – og få godkjent disponeringen som gjenvinning.


Dermed kan det tyske selskapet ta imot farlig avfall fra andre land – på samme måte som NOAH på Langøya. Og på et seminar i regi av Norsk-Tysk handelskammer presenterte markedssjef Georg Geissler fra Max Aicher denne løsningen. Blant avfallet de vil ta imot for å dytte 600 meter ned i saltgruvene er filterstøv og flygeaske fra forbrenningsanlegg, blåsesand og diverse avfallsprodukter fra smelteverk. Avfall som utvikler gass, er radioaktivt, eksplosivt eller som kan reagere med mineralene i saltgruvene er naturlig nok ikke ønsket.
På spørsmål om hva dette koster ble Geissler noe rundere i formuleringene. – Det avhenger helt av avfallstype. Vi gjør alltid analyser av avfallet vi tar imot og prisene kan variere fra 40-50 euro pr tonn for uproblematiske fraksjoner og opp til 150 euro pr tonn. Så kommer naturligvis frakt i tillegg.
I tillegg til saltgruvedeponeringen driver Max Aicher Umwelt også rekultivering av gruvetipper og deponering, og et slaggbehandlingsanlegg i Bayern. Max Aicher Umwelt er en del av Max Aicher Group, som også driver stålproduksjon og byggevirksomhet. Gruppa har 3000 ansatte rundt i verden og en årlig omsetning på mer enn en milliard euro.