kretslopet-bladlogo-387-90

Ruteretur vant i lagmannsretten– videre anke avvist

Bilde av Sverre Valde - liggendeRutereturs daglige leder Sverre Valde er glad for at tvisten med PCB Sanering nå endelig er over.Tvisten mellom PCB Sanering og Ruteretur om hvordan produsentansvarsordningen for PCB-vinduer skal praktiseres er nå endelig avgjort. Ruteretur vant saken også i lagmannsretten, PCB Sanering anket til Høyesterett, men her er anken avvist. Dermed er det endelig fastslått at bare PCB-holdige vinduer omfattes av produsentansvaret, ikke alle isolerglassruter produsert i «PCB-perioden».
Som tidligere omtalt i Kretsløpet har de to selskapene i årevis vært uenige om hvilke ruter som skal omfattes av ordningen. Ruteretur har flere ganger tatt opp at thermopanevinduer, som ikke inneholder forseglingslim (og dermed ikke PCB) ikke omfattes av produsentansvaret. PCB Sanering har på sin side hevdet at alle norskproduserte isolerglassruter fra perioden 1965-75 og importvinduer produsert før 1979 skulle omfattes av returordningen. PCB Sanering har derfor ikke sortert ut thermopanevinduer, men behandlet dem som PCB-vinduer – og fått oppgjør for dette.
Ruteretur mente altså at de betalte for mye, og motregnet til slutt to fakturaer, for oktober og november 2010, til sammen drøyt 6 millioner kroner inkl. mva. PCB Sanering aksepterte ikke dette og stevnet Ruteretur for retten i mai 2012. Saken ble behandlet i Oslo tingrett i januar 2013 og dommen fastslo at Ruteretur var i sin fulle rett til å motregne fakturaene og ble dermed frifunnet. PCB Sanering anket saken til lagmannsretten der den ble behandlet i april i år. I mai forelå dommen, som bekreftet tingrettens oppfatning. I tillegg ble PCB Sanering ilagt 807 000 kroner i saksomkostninger. PCB Sanering anket også denne dommen, men anken er altså avvist i Høyesteretts ankeutvalg
Daglig leder i Ruteretur, Sverre Valde, er ikke overrasket, men lettet over at denne saken nå endelig er over.

– Vi følte at kontraktene var entydige og at vi dermed sto sterkt juridisk, sier han.