kretslopet-bladlogo-387-90

Het sommer


Brannslokking på Djuvik avfallsanleggDet brant godt og lenge på Djuvik avfallsanlegg og slukkingen krevde stor innsats. Men relativt beskjedne verdier gikk tapt. Foto Kristoffer Klem Bergersen.Den varmeste sommeren i manns minne er nå over. Ekstra varmt har det vært på en del avfallsanlegg, brannfrekvensen i bransjen holder seg nemlig høy – til tross for økt fokus på brannsikkerhet. I motsetning til i Napoli-området brennes ikke det norske avfallet med vilje, men likevel skjer det urovekkende ofte.


Sommerens mest alvorlige avfallsbrann fant sted i Vestfold. Hos Revac i Revetal førte brann i en haug med 1200 tonn forbehandlet EE-avfall til fiskedød i nærliggende vassdrag, og til at to bønder har måttet destruere avlingene sine. En måned etter brannen politianmeldte Fylkesmannen i Vestfold Revac. Mer om denne brannen i Kretsløpets papirutgave nr 4/2014.
Nedsetter brannteknisk gruppe
Norsk Gjenvinning eier en betydelig del av landets avfallsanlegg og har også hatt sin del av sommerens branner. Den 23. juli begynte det å brenne i en stor haug med såkalt komplekst jern som skulle inn i konsernets relativt nye shredder på Øra ved Fredrikstad. Norsk Gjenvinning bisto brannvesenet med to kraner som laget «branngater» i avfallshaugen. Brannårsaken er ikke kjent, den etterforskes av politiet.
Natt til 6. august ble Norsk Gjenvinning utsatt for en ny brann, denne gangen var det noen bur med EE-avfall som tok fyr ved anlegget på Haraldrud i Oslo. Denne brannen fikk ikke noe stort omfang og etter to timer var alt avklart. Men røykutviklingen var kraftig og været var slik at røyken trakk innover mot Oslo sentrum. Dermed fikk brannen stor mediaoppmerksomhet og politiet etterforsker også her brannårsaken. Kommunikasjonsrådgiver Annica Fiedler i Norsk Gjenvinning sier konsernet nå vil ta grep for å minimere risiko for brann. – Vi har nedsatt en brannteknisk gruppe som skal gå i dybden og analysere årsakene til både disse og tidligere branner. Dette har fullt fokus fra ledelsens side, branner er ikke bra verken for oss, nærmiljøet rundt anleggene våre eller bransjens anseelse.
Brant i dagevis
De offentlig eide avfallsanleggene har heller ikke gått fri. På Hålogaland Ressursselskap (HRS) sitt anlegg på Djupvik varte en brann i trevirke i tre dager. Det var søndag 17.august at en av de ansatte som tilfeldigvis var innom så at det steg røyk fra en stor haug med rivningsvirke. Brannen utviklet seg raskt og fikk betydelig omfang, først etter tre døgn var haugen såpass nedbrent at brannvesenet kunne dra restene utover og slukke med aske. Direktør Kirsti Hienn i HRS anslår at rundt 500 tonn har brent opp. Hun understreker at det ikke var trykk- eller kreosotimpregnert virke i haugen, det lagres separat. Alt tyder på at haugen selvantente, selv om den ikke var kvernet. – En kompaktor har kjørt over det nederste avfallet og knust det noe ned, sier Hienn.
Flere tilløp
Bare en uke tidligere oppsto en brann i Finnmark Miljøtjeneste sitt deponi Gairasmoen i Lakselv, trolig ved selvantennelse. Her ble brannen raskt slukket ved hjelp av gravemaskin og vann.
I Tromsø oppsto det i mai brann i restavfallet inne i Remiks sin produksjonshall. Overvåkingsvideoen – som er lagt ut på Remiks sin hjemmeside – viser en nærmest eksplosjonsartet start på brannen fra noe som nok ikke burde vært i restavfallet. Men alt fungerte, brannvesenet kom raskt til stedet og man slapp lengre driftsstans ved anlegget. I begynnelsen av mai oppsto det også brann i Avfall Sør sitt anlegg på Mjåvatn. En god del papp og papir brant opp før brannvesenet fikk kontroll.

Les mer om sommerens avfallsbranner i Kretsløpet nr 4.