kretslopet-bladlogo-387-90

Stoppet utslipp på eget initiativ

Runa Opdal KerrRuna Opdal Kerr, juridisk direktør i Norsk Gjenvinning, fortalte konferansedeltagerne at det var Norsk Gjenvinnings nye interne varslingsrutiner som avslørte at det forekom utslipp i strid med tillatelsen på Norsk Gjenvinning Industri sitt anlegg på Mongstad.Norsk Gjenvinning Industri (NGI) har på eget initiativ stoppet alle utslipp fra sitt anlegg på Mongstad. Årsaken er at selskapet har avslørt forhold som strider imot utslippstillatelsen.

 

Tips til NGI i sommer førte til at selskapet hyret inn DNV-DL til å granske utslippene fra anlegget på Mongstad, som tar imot og renser oljeforurenset vann. Og den foreløpige rapporten viste at det ved tre tilfeller har vært ukontrollerte utslipp av ikke-renset materiale, fordi tankene i renseanlegget har blitt overfylt.
Kommunikasjonsdirektør Hans Henrik Torgersen i Norsk Gjenvinning forklarer til Kretsløpet at anlegget på Mongstad har tillatelse til å slippe ut både spillvann og rensede avfallsfraksjoner, men at alle former for utslipp inntil videre er stoppet. Anlegget tar altså fortsatt imot oljeforurenset vann og avfall, men alt lagres nå på tank etter behandling.
Selskapet har varslet Miljødirektoratet og hadde møte der 22. september. Nyheten om utslippene stengningen ble lagt ut på Norsk Gjenvinnings nettsider onsdag 17. september, dagen før juridisk direktør Runa Opdal Kerr holdt fordrag om «etikk, moral og selvjustis i avfallsbransjen», på konferanse Farlig Avfall 2014. Her fortalte hun om stengningen, og meddelte også at Norsk Gjenvinning hadde stanset all eksport av metaller til India, etter å ha funnet «helt uverdige forhold» hos mottagerbedrifter i landet.