kretslopet-bladlogo-387-90

RHI Normag anmeldt for ulovlig deponering og avfallseksport


RHI NormagRHI Normag på Herøya er anmeldt for ulovlig deponering av farlig avfall og for ulovlig eksport.

Miljødirektoratet har anmeldt bedriften RHI Normag for å levere farlig avfall til deponier som ikke har tillatelse til slikt avfall, og for eksport i strid med regelverket.


RHI Normag ligger på Herøya i Porsgrunn og produserer magnesiumoksyd, med dolomitt og sjøvann som råstoff, på samme sted som Hydros tidligere magnesiumfabrikk. Magnesiumoksyd er en vesentlig bestanddel ved produksjon av ildfast murverk. RHI (Radex Heraklith Industriebeteiligungs) er et verdensomspennende konsern, som produserer magnesium på 33 steder i verden og har mer enn 8000 ansatte. Hovedkontoret ligger i Wien og Normag ble kjøpt i 2002.
Det spesielle med denne saken er at det opprinnelig er en tidligere ansatt i RHI Normag som har anmeldt bedriften. Politiet i Telemark har deretter kontaktet Miljødirektoratet og bedt om en uttalelse, og altså fått bekreftet at det er grunnlag for anmeldelse dersom den foreliggende informasjonen er korrekt. Det dreier seg altså om å levere farlig avfall til et deponi som ikke har tillatelse til å ta imot dette, og til å eksportere avfall uten tillatelse. Men på spørsmål om hva som er sendt hvor svarer Tonje Johnsen i Miljødirektoratet at de ikke kan være kilde i denne saken, siden det er andre som har skaffet til veie informasjon, hun henviser i stedet til Politiet i Telemark. Her sier politiadvokat Svein Folkestad at det dreier seg om avfall fra magnesiumproduksjonen som er deponert både inne på fabrikkområdet, ved Bjorstaddalen avfallsanlegg i Skien og hos en gårdbruker i Vestfold. Folkestad sier at avfallet fortsatt er til analyse, slik at det er for tidlig å si hva det egentlig inneholder.