kretslopet-bladlogo-387-90

– Landet trenger nytt deponi for farlig avfall

GruvegangerMiljødirektoratet mener disse gruvene under Brevikfjorden er godt egnet som nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

Miljødirektoratets raske svar på Klima- og miljøministerens bestilling er klart: Landet trenger et nytt deponi for farlig avfall . Og dersom industrien ikke får dette til på egen hånd må staten ta et større ansvar.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft reagerte raskt da bystyret i Porsgrunn den 6. mars sa nei til å konsekvensutrede deponering i gruvegangene under Norcem i Brevik. Hun ga Miljødirektoratet noen få dagers frist til å «vurdere nye løsninger når Langøya er fylt opp». I et VG-intervju gjorde hun det videre klart at Brevik «ikke er fjernet fra lista» selv om bystyret har sagt nei. – Jeg har også bedt direktoratet om å vurdere det planlagte anlegget i Brevik og om det finnes andre egnede alternativer i Norge, sier hun til VG.

Og mandag 23. mars forelå Miljødirektoratets «utredning». Her framgår det at Langøya er full i 2026, og at det derfor haster med å komme i gang med planleggingen av en ny løsning. Direktoratet går også langt i retning av å beklage vedtaket i Porsgrunn bystyre: – Det er synd at lokalpolitikerne sa nei til dette. Med det vi vet i dag, mener Miljødirektoratet at disse gruvene ut fra en miljøfaglig vurdering kan være særlig godt egnet, sier miljødirektør Ellen Hambro i pressemeldingen som er lagt ut på direktoratets hjemmesider.
Ellen Hambro– Det kan det være aktuelt å vurdere statlig reguleringsplan for den lokaliteten som viser seg best egnet, hvis det lokalpolitisk er vanskelig å gjennomføre etableringen av et slikt anlegg, sier miljdirektør Ellen Hambro. Foto: John Petter Reinertsen Hun åpner også for at staten kan ta et større ansvar for lokaliseringen: – Dersom departementet ønsker det, kan vi hyre inn en uavhengig konsulent for å bistå oss i utredning og vurdering av mulige lokaliteter. Deretter kan det være aktuelt å vurdere statlig reguleringsplan for den lokaliteten som viser seg best egnet, hvis det lokalpolitisk er vanskelig å gjennomføre etableringen av et slikt anlegg, sier hun.
Men staten vil definitivt ikke inn som aktør i farlig avfall bransjen igjen: Miljødirektoratet understreker at det uansett må være opp til markedsaktørene selv å faktisk etablere og drive et slikt deponi, heter det.