kretslopet-bladlogo-387-90

– Ingen bedring å spore

Sundt SkålevågSjefingeniør Hilde Sundt Skålevåg hadde ikke mye positivt å rapportere fra årets tilsynsaksjon så langt.Miljødirektoratet gjennomfører i år den mest omfattende tilsynsaksjonen noensinne hos behandlere av farlig avfall. Etter de første 14 tilsynene konstaterer sjefingeniør Hilde Sundt Skålevåg i Tilsynsavdelingen trist at de finner like mange alvorlige avvik som under tidligere aksjoner.


Som noen vil huske hudflettet miljødirektør Ellen Hambro bransjen på Farlig avfall-konferansen i 2010, etter at det årets tilsynsaksjon avdekket avvik hos hele 80% av virksomhetene som håndterer farlig avfall. Hun var noe mildere stemt på jubileumskonferansen i 2012, og inviterte seg selv tilbake i 2015, "etter en kontrollaksjon der absolutt alt er på stell", som hun sa. Men de foreløpige resultatene Sundt Skålevåg la fram på bransjeseminaret 7. mai tyder på at det vil vanke en ny bøtte kjeft fra Miljødirektøren når bransjen samles til konferanse på Hamar i midten av september.


Lang liste
– Vi har planlagt 36 tilsyn i Miljødirektoratets regi, det er flere enn noen gang. Det dreier seg både om uanmeldte inspeksjoner og såkalte konsernrevisjoner, fortalte Sundt Skålevåg. Etter at drøyt en tredjedel av disse er gjennomført må hun konstatere at listen over avvik er like omfattende som tidligere: Avvikene ble ikke tallfestet, men det dreier seg om manglende finansiell sikkerhet, mangel på kompetanse, ulovlig eksport, mangelfull rapportering, levering til anlegg uten godkjennelse, manglende måleprogram og risikovurdering, og ikke minst mangelfull eller ulovlig lagring. – Mange av avvikene er alvorlige. Og uforsvarlig lagring begynner vi virkelig å bli grundig lei av, sa Sundt Skålevåg.


Håper på forbedring
– Vi har nesten 2/3 av tilsynene foran oss og nå trenger vi virkelig å se en forbedring, sa hun. Og for å hjelpe til med den ga hun de tilstedeværende en del tips: – Ta fram tillatelsen og se hva som faktisk kreves. Vi opplever stadig at de ansvarlige på anlegget ikke kjenner innholdet i sin egen tillatelse og det er ikke moro å oppleve at driftsleder får hetta når vi kommer på uanmeldt inspeksjon. Sjekk også kontrollrapportene fra forrige gang. Vi ser alvorlig på gjentatte avvik, som skulle være helt unødvendige. Rett opp brudd så raskt som mulig og ikke vær redd for å ta kontakt med saksbehandler dersom noe er uklart, sa Sundt Skålevåg, som ikke la skjul på at hun gjerne vil viderebringe sjefen noe mer oppløftende tall enn de som har avtegnet seg så langt.

BekymretMiljødirektoratet la fram plansjer med et svært tydelig budskap.