kretslopet-bladlogo-387-90

Elektronisk deklarering sjøsettes endelig

Trude SyversenTrude Syversen fra Miljødirektoratet var glad for endelig å kunne meddele at den elektroniske deklareringen av farlig avfall endelig er opp og går.Prosjektleder Trude Syversen fra Miljødirektoratet var tydelig lettet over å kunne fortelle deltagerne på seminaret for farlig avfallsaktører 7. mai at nettløsningen avfallsdeklarering.no nå var klar til å tas i bruk.


Det har vært et langt svangerskap for denne løsningen, faktisk har det vært planer for å bli kvitt den papirbaserte løsningen hele dette årtusenet. Og Syversen forklarte at det fort kunne blitt nok en forsinkelse. ¬– Vi har hatt en intern diskusjon på nettsidas visuelle profil. Men heldigvis landet vi på at lanseringen måtte skje nå, så får ny lay-out komme senere, sa hun til Kretsløpet.
Dermed kan bedrifter som genererer farlig avfall nå gå inn på Altinn og tildele en administrator, som så kan gå inn på administrasjonsmodulen i avfallsdeklarering.no å registrere sluttbrukere, altså de som i praksis skal bruke systemet. Dette finnes det veiledning for i systemet.
Det har hittil vært ganske vanlig at innsamlere og mottakere av farlig avfall har ordnet alt papirarbeidet for sine kunder. Dette blir det fortsatt adgang til, systemet gir mulighet for å tildele fullmakt til et godkjent avfallsmottak, uten at dette fratar avfallsprodusenten ansvaret for en forsvarlig behandling av det farlige avfallet.
Alle godkjente avfallsmottak av farlig avfall skal være registrert i systemet og kan søkes fram på nettstedet. En vesentlig forbedring er nå at et elektronisk deklarasjonsskjema sendes til det valgte avfallsmottaket, som kan lese disse når de mottas. Om det da viser seg at avfallet ikke stemmer overens med det deklarerte, kan mottaket gå inn og endre i deklarasjonen. Dette registreres da som et avvik, som avfallsprodusenten har syv dager til å reagere på.
Dordi Snefjellå fra Østbø as har vært en av prøvekaninene under utviklingen av nettløsningen. Hun var relativt positiv og karakteriserte programmet som enkelt å finne fram i og logisk oppbygd. – Og når du har fylt ut skjemaet en gang med riktig mottaker og avfallskoder er det veldig enkelt senere, da kan man bare korrigere mengden, sa hun.
Miljødirektoratet vektlegger da også i sin informasjon at den nye ordningen skal bli enklere og billigere for næringslivet enn dagens papirløsning som genererer rundt 200 000 skjemaer i året. Se To nye elektroniske løsninger - enklere for næringslivet.