kretslopet-bladlogo-387-90

Papirdeklarering av farlig avfall avvikles 1. mai

Deklarasjonsskjema utsnittMiljødirektoratet varsler at det fra 1. mai ikke lenger blir anledning til å benytte dette skjemaet for deklarering av farlig avfall.Til tross for at bare 820 av drøyt 23 000 produsenter av farlig avfall har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall, varsler Miljødirektoratet at papiralternativet vil bli avviklet 1. mai.

– Vi er ikke fornøyd med oppslutningen. Nå har vi forenklet, forbedret og digitalisert og så følger ikke næringslivet opp. Det nye elektroniske deklarasjonssystemet skal gjøre det enklere både for bransjen og oss, og vil redusere papirhaugene betraktelig. Dette er en vinn-vinn-løsning, derfor setter vi nå en frist til 1. mai. Da må alle som produserer eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt tjenesten i bruk, sier direktør Ellen Hambro på Miljødirektoratet nettsider.
Miljødirektoratet har årlig fått inn rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer for farlig avfall, som hittil har blitt registrert og lagt inn i systemet manuelt. Det blir det slutt på når alle går over på den elektroniske løsningen. – Vi skjønner at noen synes det er vanskelig å sette i gang med et helt nytt system. Derfor har vi utarbeidet en kortere veileder, vi håper det kan få flere over på løsningen, sier Hambro.