kretslopet-bladlogo-387-90

Alt glass fra PCB-ruter nå blir til ny isolasjon

Sverre ValdeSverre Valde, daglig leder i Ruteretur, er svært fornøyd med at glasset i PCB-rutene nå gjenvinnes i Norge.Ruteretur, som sørger for landsomfattende innsamling av isolerglassruter med miljøgiften PCB, har nå inngått nye avtaler om innsamling og behandling. De nye avtalene sikrer at alt glass fra PCB-ruter blir til ny isolasjon hos Glava, det er altså slutt på at PCB-ruter sendes til Finland for behandling.

Sverre Valde, som er daglig leder i Ruteretur, sier at Ruteretur har signert nye avtaler med Norsk Gjenvinning AS om innsamling av PCB-ruter i hele Norge og behandling av disse på Øra i Fredrikstad. De nye avtalene trådte i kraft 1. juni og vil sørge for at dagens nærmere 400 innsamlingspunkter for PCB-ruter over hele landet opprettholdes.

Avtalene Ruteretur har med kommunale og interkommunale avfallsselskaper opprettholdes som de er. Norsk Gjenvinning var også innsamler i avtaleperioden Ruteretur nå har avsluttet, så kommunale mottak vil derfor merke lite til de nye avtalene om innsamling og behandling. Men alle som mottar PCB-ruter kan nå fortelle sine kunder at det blir produsert ca. 20 kg ny isolasjon for hver rute de samler inn. Det er vi veldig fornøyd med, og det er vi sikre på at de kommunale mottakene vi har avtale med også er, sier Sverre Valde.

Det som er igjen av vinduene etter at glasset er fjernet er farlig avfall med mye treverk. Dette avfallet går nå til Ekokem i Danmark for forbrenning i anlegg for farlig avfall med energigjenvinning.

Alle som produserer eller importerer isolerglassruter er pliktig til å være deltakere i et godkjent retursystem for PCB-ruter, slik at PCB-ruter sikrer en forsvarlig innsamling og avfallsbehandling. Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter. Ruteretur finansieres ved at deltakerne betaler et lovpålagt vederlag, som for tiden er kr 12 per isolerglassrute som sendes ut på det norske markedet.